OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #7 - vrijdag 30 maart 2012

Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand maart.
In deze brief informeren wij u o.a. over de paasviering,de fancy - fair en over de schoolfotograaf.
De nieuwsbrief begint met 2 personele mededelingen en eindigt met de agenda van april.
We hopen u hiermee weer voldoende te informeren, mocht u vragen hebben over informatie in deze nieuwsbrief stelt u ze gerust bij ondergetekende.
Het team van OBS Het Anker wenst u alvast hele fijne paasdagen toe!

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Personele mededelingen

Afwezigheid directeur

Zoals u zich waarschijnlijk nog herinnert is in november mijn galblaas verwijderd.
Omdat de klachten na deze ingreep niet minder zijn geworden zijn er de afgelopen weken nieuwe onderzoeken verricht. De uitslagen hiervan lieten zien dat de galblaas niet de enige oorzaak van deze pijnen was. Gelukkig niets ernstigs, wel is een tweede operatie nodig. Deze zal op 11 april gaan plaatsvinden. De verwachting is dat de herstelperiode thuis 1 week zal duren. Daarna zal ik weer op gezette tijden op school aanwezig zijn. Tijdens mijn afwezigheid zal Julia van Bellen, leerkracht van groep 8, de contactpersoon zijn. Wanneer er dringende zaken zijn die niet kunnen wachten tot mijn terugkomst dan kunt u bij haar terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij is dan ook te bereiken op het e-mail adres van de school:info@obs-hetanker.nl

Bezoek juf Willeke Pols

Afgelopen dinsdagmiddag is de HVO juf Willeke in groep 5 t/m 8 op bezoek geweest om te vertellen hoe het met haar ging en om de kinderen te bedanken voor de steun die ze heeft gekregen. Na een zware periode waarin ze veel behandelingen achter de rug heeft, is het nu even wat rustiger voor haar. De kinderen vonden het fijn om met de juf te kunnen praten en ze heeft alle vragen van de kinderen kunnen beantwoorden.
We wensen haar allemaal het allerbeste toe!

Fancy Fair

U heeft het eerder al op de website gelezen:
op 15 juni houden wij een fancy fair op school. Deze zal plaatsvinden in de middag ( na schooltijd) tot het begin van de avond.Een uitnodiging met de exacte tijden ontvangt u binnenkort.
Noteert u de datum alvast in uw agenda? We duimen voor een hoge opkomst

Inmiddels zijn we al druk bezig met alle voorbereidingen voor die dag.
Naast eten, spelletjes en andere leuke activiteiten zullen we op de fancy fair ook spullen verkopen en is er een rad van fortuin.
Hiervoor hebben we mooie prijzen/spulletjes nodig. We zijn al druk bezig om bij diverse bedrijven en winkels mooie prijzen gesponserd te krijgen, maar we hopen ook op uw steun.

Heeft u tijdens de voorjaarsschoonmaak goede bruikbare spullen gevonden die wij zouden kunnen gebruiken bij het “Rad van fortuin”? Misschien spullen uit het decemberpakket? Of spullen die u nog nooit heeft gebruikt. Mogen wij dan een beroep op u doen?

Als u spullen voor ons heeft die wij goed kunnen gebruiken bij het dan kunt u die inleveren bij Juf Plonia of juf Manon
Alvast heel erg bedankt!

Open Huis


Maandag 2 april kunnen ouders die een peuterspeelzaal of een basisschool voor hun kind zoeken, kennismaken met het Anker, de Regenboog, De Bommelschool, de peuterspeelzaal Hompeltje Pompeltje en buitenschoolse opvang de Spetters. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.

Van 19.00-20.30 uur openen zij gezamenlijk hun deuren.

Tijdens deze avond zijn naast de leerkrachten van het Anker ook 2 leden van de ouderraad en 2 leden van de oudergeleding van de mr aanwezig om aanwezigen rond te leiden en te informeren over de school.
We hopen op een grote opkomst !

Paasviering


Donderdag 5 april vieren we Pasen op het Anker.
Op deze dag werken we volgens een continurooster.
Om 8.45 uur beginnen we en om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Zij hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen,ook het pauzehapje wordt door school verzorgd.
's Morgens kunnen de kinderen verschillende workshops doen, waarbij allerlei moois over Pasen gemaakt kan worden.
Voor een van de workshops vragen wij u om een bloempotje of -bakje mee te geven naar school.

Om 12.00 uur sluiten we af met een gezellige Paasbrunch.
Daarna begint om 14.00 uur de Paasvakantie tot en met maandag 9 april.

Schoolfotograaf


Dinsdag 24 april a.s. komt de schoolfotograaf op school. Alle kinderen gaan dan individueel op de foto. Daarnaast wordt er van iedere groep een groepsfoto gemaakt en gaan broertjes en zusjes die op het Anker zitten samen op de foto.
De fotograaf heeft al aangegeven dat er geen speciale kledingvoorschriften zijn.

Op 24 april is er na schooltijd ook de gelegenheid om een gezins- of familiefoto te maken.
Meer informatie hierover volgt later via de website.

Foto's juffendag

De foto's van de juffendag van 24 februari jl. zijn te bewonderen!

Via onderstaande link (kopiëren en in uw browser plakken) kunt u alle foto's bekijken van deze feestelijke dag.
Veel kijkplezier!

http://www.mijnalbum.nl/Album=BZSS6U3C

Agenda April

Maandag 2 april
Open huis

Donderdag 5 april
Paasviering continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag 6 april t/m maandag 9 april
Paasvakantie

Dinsdag 24 april
schoolfotograaf
mr - vergadering*

Maandag 30 april t/m woensdag 9 mei
Meivakantie

* i.v.m. het bespreken van de schoolgids en het schoolplan is de mr- vergadering van 22 mei verschoven naar 24 april.