OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #68 - maandag 08 februari 2016

Personeelsnieuws

Juf Suze kan inmiddels zonder krukken lopen en zij bouwt haar werkzaamheden in de school weer op. Op woensdag begeleidt zij groep 4-5-6. Na de voorjaarsvakantie is Suze op vrijdagochtend in groep 1-2-3. Op vrijdagmiddag zet zij de muziek- en crealessen voort in de midden- en bovenbouwgroep.

Door het herstel van Suze nemen wij voor de voorjaarsvakantie afscheid van juf Abigail. Bedankt voor je inzet juf en veel succes bij je volgende invalbaan!

Leerlingengroei

De ouders van groep 1-2-3 zullen het gemerkt hebben: de groep kleuters groeit gestaag. Met ingang van maandag 8 februari wordt juf Suze op maandag, dinsdag en donderdag extra ingezet in deze groep, naast juf Margaret. Op deze dagen starten de kinderen van groep 1/2 in het lokaal aan de rechterkant en de leerlingen van groep 3 in het andere lokaal.

Juf Suze neemt de begeleiding op zich van de leerlingen in groep (2-) 3, juf Margaret concentreert zich op de kleuters. De oudste kleuters gaan zich steeds meer voorbereiden op de overgang naar groep 3. Bij een aantal van de voorbereidende lees-, reken- en schrijfactiviteiten zullen deze kinderen aansluiten bij groep 3.

Vorderingen

De ronde met Citotoetsen is bijna afgerond. Er is hard gewerkt en wat zijn we trots op de kinderen! In het rapport van uw kind kunt straks de resultaten bekijken. Bij het 10-minutengesprek licht de leerkracht de ontwikkeling van uw kind(eren) toe. De rapporten worden op donderdag 10 maart uitgereikt.

Volgende ronde voorleeswedstrijd

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober is Laura uit groep 8 gekozen tot de voorleeskampioen van Het Anker. Op donderdagavond 11 februari zal zij in Oud-Beijerland de strijd aangaan met andere voorleeskampioenen uit de Hoeksche Waard. Ze zal worden aangemoedigd door een aantal supporters, waaronder haar ouders, klasgenootjes en de meester. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Laura een goede kans maakt en wij wensen haar veel plezier en veel succes!

Werkzaamheden rond het schoolgebouw

De Heyne van Althenastraat was de afgelopen weken gesloten voor het verkeer. De rijbaan, parkeervakken en voetpaden werden herbestraat en er werd een schoonwaterriool aangelegd. Het eind van deze werkzaamheden komt in zicht en daarmee is de school weer een stuk beter bereikbaar.

Veldvoetbaltoernooi groep 6/7/8

Op woensdagmiddag 16 maart of woensdagmiddag 23 maart is het veldvoetbaltoernooi. We staan ingeschreven met een elftal jongens en een zevental meisjes. Diverse kinderen hebben zich al opgegeven. Meer informatie volgt als de precieze dag, de locatie en het speelschema bekend is.

Groep 7/8 'ziet ze vliegen'


Op woensdag 16 maart krijgt groep 7/8 in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp (Veerweg 1c). De kinderen krijgen een begeleide les over vogels. De kinderen gaan daarbij in groepjes leerzame opdrachten uitvoeren. De opdrachten worden gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten uitgevoerd.

Voor deze les zoeken wij ouders die willen rijden en een groepje willen begeleiden. We hebben voor 22 leerlingen een plekje nodig in de auto's. De groep vertrekt direct om 8.40 uur. Om half elf zullen we weer terug gaan naar school.

Mocht u ons willen helpen, dan kunt u zich opgeven bij meester Martin. Alvast bedankt!

Bezoek

Donderdag 14 april brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan Het Anker. De inspecteur verdiept zich voorafgaand aan het bezoek in verschillende documenten en zal op de dag zelf in de groepen lessen bijwonen. Ook zijn er dan gesprekken met leerlingen, ouders, personeel en het bestuur van de stichting Acis.

Wij zien het bezoek van de inspecteur met vertrouwen tegemoet en laten graag zien waar leerlingen en leerkrachten aan gewerkt hebben en wat de planning voor de komende periode is.

Enkele weken na het bezoek van de inspectie wordt er een verslag gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie. U kunt die verslaggeving te zijner tijd bekijken.

Agenda voor februari en maart


 • Maandag 8 februari:
  Spreekavond groep 1/2
  In de week van 8 februari is er na schooltijd eveneens gelegenheid om met de leerkracht te spreken

 • Dinsdag 9 februari:
  Groep 7/8 krijgt een gastles over brandveiligheid

 • Donderdag 11 februari:
  Voorleeswedstrijd Oud-Beijerland

 • Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari:
  Voorjaarsvakantie

 • Dinsdagavond 1 maart:
  MR vergadert

 • Donderdag 10 maart:
  Tweede rapport voor de groepen 3 t/m 8

 • Vrijdag 11 maart:
  Juffen- & meester dag

 • Maandag 14 maart:
  Spreekavond met 10-minutengesprekken voor de groepen 3 t/m 8

 • Dinsdag 15 maart:
  Groep 7-8 bekijkt de voorstelling 4Beat (aanvang 10.45 uur)
  Locatie: De Drie Lelies

 • Woensdagmiddag 16 maart: (alternatieve datum: 23 maart)
  Veldvoetbaltoernooi voor teams uit gr. 6/7/8

 • Vrijdag 25 maart:
  Vrij (Goede Vrijdag)

 • Maandag 28 maart:
  Vrij (Tweede Paasdag)