OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #66 - vrijdag 15 januari 2016

Aan het werk!

In de groepen zijn de kinderen, na de lange kerstvakantie, weer goed in het schoolritme. Er wordt o.a. hard gewerkt aan de verschillende toetsen.

Verder staan er verschillende leerzame activiteiten op het programma. U leest er in deze nieuwsbrief meer over.

Personeelsnieuws

Bericht uit de 'ziekenboeg':

Juf Margaret knapt weer op van haar longvliesontsteking. Zij verwacht maandag 18 januari weer terug op school te zijn.

Juf Abigail was deze week geveld door een oorontsteking. Ook haar hopen we weer snel terug op school te zien.

Afgelopen vrijdagochtend was juf Suze in groep 1/2/3, samen met een echte meester, meester Dennis!

Nationale Voorleesdagen

27 januari t/m 6 februari 2016 zijn de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen staat het voorlezen centraal.

Groepsbezoek 'Reis door Prentenboekenland'
Voor de onderbouwgroepen van de basisscholen organiseert de bibliotheek een feestelijk groepsbezoek 'Reis door Prentenboekenland', waarbij de kinderen op verschillende leuk aangeklede plekjes in de bibliotheek voorgelezen worden. Op donderdag 28 januari wordt groep 1/2/3 om 10.00 uur in het streekmuseum verwacht.

Gratis lid worden
Kinderen t/m 6 jaar kunnen tussen 27 januari en 6 februari gratis lid worden van de bibliotheek. Daarbij krijgen ze ook nog een reuzelief vingerpoppetje cadeau: het geitje uit het prentenboek van het jaar 'We hebben er een geitje bij'.

En verder
In de Bibliotheek zelf vind je tijdens de Nationale Voorleesdagen een leuk programma op onze multitouch tafels. Elke vestiging heeft een feestelijk hoekje ingericht, waar allerlei voorleesboeken en prentenboeken worden uitgelicht.

Juf Margaret haalt bij de bibliotheek een voorleesmand af. Dit is een mand gevuld met allerlei “leeslekkers”: prentenboeken, knutselboeken, spelletjesboeken, voorleesboeken, een dvd en een verrassing!
Veel leesplezier gewenst!

Verloren? Gevonden!

In de gang van onze school staan inmiddels drie bakken vol met gevonden voorwerpen. Wanten, gymkleding, vesten en zelfs een prachtig winterjack.

Mist u kleding van uw kind, neemt u dan een kijkje in deze bakken. Wanneer de kledingstukken niet worden opgehaald, worden ze binnenkort doorgegeven aan een goed doel.

Kiss and ride

De Kiss and ride strook voor onze school is gereserveerd voor ouders die er hun kind(eren) willen afzetten en meteen doorrijden.

Voor een parkeerplaats dient u in de omgeving van de school een plekje te zoeken. We realiseren ons dat dat - zeker op dit moment met allerlei renovatiewerkzaamheden in de wijk - niet eenvoudig is.
Toch verzoeken wij u dringend de kiss and ride strook vrij te houden om de doorstroming te bevorderen.

Groep 8 bezocht het Hoeksch Lyceum

Op dinsdagmiddag 12 januari brachten onze aanstaande schoolverlaters een bezoek aan het voortgezet onderwijs op het Hoeksch Lyceum. In verschillende lessen konden zij kennismaken met de Talentklassen (Sportklas, Kunstklas of de Scienceklas). Foto's van deze middag vindt u in het fotoboek bij groep 7/8.

Gezocht: OPR lid oudergeleding

Bericht vanuit het Samenwerkingsverband:

Geachte ouder/verzorger,


Sinds 1 augustus is het nieuwe samenwerkingsverband binnen de Hoeksche Waard van start gegaan. Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (SWV 28.04) bestaat uit vier schoolbesturen met ruim veertig scholen voor primair (speciaal) onderwijs, die samen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Daarnaast participeert Stichting Yulius.

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften. Onderwijs niet meer afgestemd op het gemiddelde kind maar in toenemende mate afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

Medezeggenschap
De medezeggenschap is geregeld in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat, heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wij hebben ervoor gekozen om het aantal zetels in de Ondersteuningsplanraad in enige mate te laten aansluiten bij de grootte van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de twee grote besturen ieder vier leden en de twee kleine besturen ieder twee leden in de Ondersteuningsplanraad hebben.
Daarnaast levert de school voor Speciaal Onderwijs “De Ark” één kwaliteitslid (een personeelslid), zonder stemrecht.

Momenteel is er een vacature voor een ouder vanuit de Stichting Acis. Heeft u interesse in Passend Onderwijs en de invulling hiervan binnen de Hoeksche Waard nodigen wij u uit deel te nemen aan de OPR.
U kunt uw interesse in de OPR doorgeven aan de secretaris van de OPR, Petra van Haaren: p.vanhaaren@obsdemeerwaarde.nl.
Aanmelden kan t/m vrijdag 5 februari 2016.

Meer informatie omtrent het SWV en de OPR kunt u vinden op de website: swv2804.nl.
Vermeldt u in uw mail uw naam, de school waar uw kind(eren) op zit(ten) en uw motivatie om deel te nemen aan de OPR.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet, Petra van Haaren, secretaris OPR

Agenda


  • Woensdag 27 januari: Start van de Nationale Voorleesdagen

  • Donderdag 28 januari: Groep 1/2/3 gaat op reis door Prentenboekenland
    Start: 10.00 uur, bibliotheek

  • Maandagochtend 1 februari: Gastles over recycling voor groep 7/8

  • Donderdag 4 februari (datum gewijzigd): Logopedie screening oudste kleuters

  • Vrijdag 5 februari: Open Huis op het Hoeksch Lyceum van 19.00 tot 21.30 uur

  • Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie