OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #64 - vrijdag 18 december 2015

Kerstfoto's

In nieuwsbrief 63 trof u al de kerstfoto's aan van onze oudste leerlingen. Natuurlijk zijn we net zo trots op onze onderbouw- en middengroepleerlingen! Via de volgende link zijn de kerstfoto's van deze groepen te bekijken:
myalbum.com/album/aMwty2ihTPkW.
Veel kijkplezier gewenst!

Personeelsnieuws

Juf Suze kan gelukkig weer wat meer uit de voeten en zij heeft haar krukken steeds minder nodig. Na de kerstvakantie gaat verder met de extra begeleiding aan individuele kinderen maar zal zij ook enkele lessen in de groepen gaan verzorgen.

Zo begint Suze vanaf januari o.a. met de muzieklessen in groep 4-5-6 en groep 7-8 op vrijdagmiddag. Meester Martin blijft de lessen gymnastiek verzorgen voor deze groepen.

Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van invalster Yvonne Wartena. In januari zal juf Abigail groep 1-2-3 op vrijdagochtend begeleiden.

Welkom op Het Anker!


Na de kerstvakantie start er een nieuwe kleuter op onze school. Het is Kaitlyn. Van harte welkom en veel plezier gewenst!

Basketbaltoernooi

Leerlingen uit groep 7-8 tonen zich in de kerstvakantie nog van hun sportieve kant. Zij nemen op dinsdag 22 december deel aan het basketbatoernooi in sporthal De Schenkel te ‘s-Gravendeel. Veel succes en vooral veel sportief plezier gewenst!

Januari: toetsmaand

Na de vakantie breekt de tijd van de halfjaarlijkse Citotoetsen weer aan.

Om de vorderingen van de leerlingen te beoordelen en te kunnen vergelijken met landelijke prestaties van leerlingen uit hetzelfde leerjaar, worden er door de kinderen Cito-toetsen gemaakt. Sommige toetsen worden via de computer afgenomen, andere toetsen maken de kinderen op papier.

Er zijn Cito-toetsen gericht op diverse basisvaardigheden: lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Het toetspakket groeit mee met de leerling; in hogere groepen maken leerlingen meerdere toetsen.

Een overzicht van de toetsresultaten daarvan treft u in het rapport aan. Tijdens de spreekavond zal de leerkracht het rapport en de vorderingen van uw kind(eren) nader toelichten. Met deze manier van rapporteren hopen wij u een helder beeld te schetsen van de ontwikkelingen van uw kind.

Logopedische screening

Alle leerlingen worden in groep 2 gescreend door een logopedist. Op basis van dit onderzoekje wordt de eventuele noodzaak tot logopedische behandeling vastgesteld.

U maakt als ouder zelf afspraken voor verdere behandeling buiten school met een logopedist naar keuze. Veelal wordt de behandeling bekostigd door uw zorgverzekeraar.

De aansturing en bekostiging van de logopedische screening is een verantwoordelijkheid van de gemeente waarin uw kind de school bezoekt.

Dit schooljaar worden de oudste kleuters op 18 februari op school gescreend door een logopedist.

Tip: Mini-Roparun

Ben je altijd eens nieuwsgierig geweest hoe de Roparun werkelijk is, maar altijd gedacht dat een echte deelname (wellicht) een stap te ver is? Of hou je van hardlopen en is ‘het’ er nog nooit van gekomen, dan heb je nu de kans om dit toch mee te maken!

Wat is de Roparun precies? De Roparun is een estafetteloop (meer dan 500 kilometer) van Parijs of Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor mensen met kanker. Het motto van de Roparun is:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Team Numansdorp 43 en Team Binnenmaas 92 hebben de hoofden bij elkaar gestoken en willen het “avontuur voor het leven gevoel” graag met eenieder delen. Hieruit is de ´Hoeksche Mini Roparun’ ontstaan: een estafetteloop door de Hoeksche Waard van ongeveer 60 kilometer. De 60 kilometer leg je in teamverband af, waarbij het team bestaat uit vier lopers, drie fietsers en een volgauto. De lopers lopen één voor één een kilometer, de chauffeur van de volgauto zorgt voor de verplaatsing van de drie lopers die op dat moment niet lopen, waar de fietsers zorgen voor de veiligheid van de loper (respectievelijk een fietser voor, naast en achter de loper).

Om mee te doen aan de ‘Hoeksche Mini Roparun’ moet je een team samenstellen. Een team kan bestaan uit: medeleerlingen van je school, medeleden van je sportclub, familieleden, collega’s of vrienden. De samenstelling kan divers zijn, zoals: jeugdige lopers met volwassen begeleiders, een gemixt team (jeugd en volwassen lopers) of een compleet team van volwassenen. Van belang is wel dat er altijd volwassenen onderdeel van het team zijn voor de begeleiding (chauffeur en fietsers). Daarnaast verzint men een eigen unieke naam.

Het is, net als bij de echte Roparun, de bedoeling dat je zoveel mogelijk geld ophaalt. Het gaat er dan ook niet om wie als eerste finisht, maar welk team het meeste geld doneert. Hoe kun je dit dan realiseren? Dit kan bijvoorbeeld door je te laten sponsoren vanuit familie of bedrijven of zelf acties organiseren op school, op de sportclub, in je dorp of een ander creatief idee.

Informatie omtrent de ‘Hoeksche Mini Roparun’:

Wanneer: 5 mei 2016 (Hemelvaartsdag).
Starttijd + Locatie: 09:30 uur bij Systemate Numafa (Edisonstraat 1, 3281 NC Numansdorp).
Finishlocatie + Tijd: Systemate Numafa Numansdorp - uiterlijke finishtijd 16:00 uur.
Leeftijd deelname: Jeugd / Mixed team: lopers vanaf 9 jaar met fietsers en chauffeur (met rijbewijs) vanaf 18 jaar of een compleet volwassen team.
Prijzen: Te verdelen in de drie lopers categorieën: Jeugd / Gemixt / Volwassenen.
Aantal deelnemers: 8 → 4 lopers / 3 fietsers / 1 chauffeur.
Kosten: Inschrijfgeld € 15 per deelnemer → in totaal € 120 per team.

Wat krijg je? : Een medaille, eten en drinken voor onderweg, verzekering tijdens de run, waterpost onderweg, een sticker op de volgauto, een eerste drankje tijdens de prijsuitreiking en het ‘Roparungevoel’.

Inschrijving: vóór 31 januari 2016 via hoekscheminirun@gmail.com met daarin de namen, geboortedata, de functie van de teamleden en de naam van je team.

Ben je enthousiast geworden? Zorg dan dat je zo snel mogelijk
een team compleet hebt en geef jullie op!

Agenda voor januari en februari


  • Tot en met zondag 3 januari: Kerstvakantie

  • Donderdag 21 januari: Voorleesactiviteit

  • Donderdag 18 februari: Logopedie screening oudste kleuters

  • Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie