OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #63 - donderdag 17 december 2015

Fijne Feestdagen!

Na een gezellig kerstfeest, breekt vrijdag om 12.15 uur voor alle leerlingen de vakantie aan. Wij kijken tevreden en dankbaar terug op 2015.

Wij danken alle ouders voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het doet ons goed te ervaren dat u ons de zorg voor uw kind(eren) toevertrouwt.

Namens de leerlingen en het team dank ik ook voor de hulp die we bij de vele activiteiten kregen. De inzet van ouders via MR en OR, bij allerlei excursies en festiviteiten wordt zeer gewaardeerd. Het draagt allemaal bij aan de gelukkige schooltijd die wij onze kinderen zo gunnen.

Geniet van de vrije dagen en rust allemaal lekker uit. Graag tot ziens op maandag 4 januari.

Succes is niet de sleutel tot geluk.
Geluk is de sleutel tot succes.
Succes is houden van wat je doet.

Albert Schweitzer

Het team van OBS Het Anker wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig en succesvol 2016!

Foto's kerstfeest

Enkele foto's van het sfeervolle kerstfeest kunt u via de volgende link bekijken:
myalbum.com/album/b4SVLOtT8rkO

A N K E R

Ook tijdens de kerstviering werd weer duidelijk dat de Anker-waarden bij onze kinderen goed verankerd zijn. Dat maakt het feest om met elkaar te zijn en te genieten van de activiteiten.

In het nieuwe jaar staan de Ankerwaarden opnieuw centraal. Ze passen toch in ieders lijstje van goede voornemens?

Aardig

Netjes

Kalm

Eerlijk

Respectvol

Veilig vuurwerk afsteken


Elk jaar weer zijn er ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen. De meeste ongelukken gebeuren doordat mensen het vuurwerk niet goed afsteken of niet de goede hulpmiddelen gebruiken.

Lees de tips en voorkom ongelukken:


 • ...bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek
 • ...draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid
 • ...stop vuurwerk nooit in je zakken
 • ...steek vuurwerk af op een rustige open plek en
 • ...zorg dat niemand wordt geraakt
 • ...lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing
 • ...gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril
 • ...zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand
 • ...ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren
 • ...laat vochtig en oud vuurwerk liggen
 • ...steek weigeraars niet opnieuw af.

Agenda voor januari


 • Tot en met zondag 3 januari: Kerstvakantie

 • Donderdag 21 januari: Voorleesactiviteit