OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #58 - vrijdag 03 juli 2015

Juli

Het is alweer de laatste maand van dit schooljaar.
De tijd is omgevlogen. Het is een veelbewogen jaar geweest. Nu zijn allerlei activiteiten om het schooljaar af te sluiten in volle gang. Zo wordt er hard geoefend op de musical, de afscheidsboeken zijn gemaakt, de lokalen worden opgeruimd en de kasten schoongemaakt. Het volgend schooljaar hebben we weer een meester! Maar eerst gaan we lekker vakantie vieren.

Verjaardagen juli en augusteus


JULI
04-07 Isabel Tjakkes 4/5/6
04-07 Youri Sinterniklaas 4/5/6
09-07 Merel Dank 7/8
12-07 Ivanka Popijus 7/8
19-07 Bregt Pannekeet 4/5/6
27-07 Fatimah Al Mehamadawi 4/5/6
28-07 Esmee Brugts 7/8
AUGUSTUS
08-08 Giovanni de Wit 1/2/3
11-08 Bas Vieveen 4/5/6
12-08 Yarno Sebel 4/5/6
13-08 Eliana Halefom 1/2/3
15-08 Sophie van der Laan 7/8
18-08 Tygo Lima 1/2/3
29-08 Owen van Antwerpen 7/8

Barbecue groep 8

Maandagavond 6 juli om 17:30 uur is de BBQ voor groep 8 en de juffen op het schoolplein. De barbecue duurt tot 18:30 uur. Het is een gezellige afsluiting voor het team en de leerlingen om nog een keer met elkaar te eten! Na de barbecue gaan de leerlingen weer naar huis.

Musical


Dinsdagavond 7 juli is de afscheidsavond voor groep 8. Groep 7/8 speelt de musical 'Musical Mysterie' voor de ouders en broers/zussen.
's Morgens speelt groep 7/8 de voorstelling voor de leerlingen van groep 1 t/m 6. Er is nog plek genoeg in de zaal voor familieleden, vrienden, of andere verzorgers van de leerlingen van groep 7/8 om hierbij aan te sluiten en om zo ook de voorstelling te kunnen zien! Deze voorstelling begint om 9:30 uur
De leerlingen van groep 7/8 zijn dinsdagmiddag 7 juli vrij. Wij verwachten ze om 18:30 uur weer terug op school.

De avondvoorstelling start om 19:15 uur. De inloop is vanaf 19:00 uur. U wordt door de leden van de Ouderraad bij de ingang van de zaal welkom geheten. Zij geven u een plaatsje in de zaal!

De voorstelling zal ongeveer duren tot 20:30 uur. Hierna is er een pauze waar u een kopje koffie/thee/fris aangeboden krijgt. Na de pauze begint het officiële gedeelte voor groep 8. We gaan dan afscheid nemen van de schoolverlaters!

Laatste schooldag groep 8

Woensdag 8 juli is de laatste schooldag voor groep 8. De leerlingen van groep 8 zijn rond 10.30 uur op school en ruimen dan hun spulletjes op. Rond 11:30 uur zwaaien we de leerlingen van groep 8 met elkaar uit. Ze lopen onder de ereboog van de leerlingen van het Anker het schoolplein af en dan start voor hun.... de grote vakantie

Laatste schooldag!

Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag. Voor de kinderen van groep 5 /m 7 hanteren we een continuerooster, zodat de kinderen om 14.00 uur aan hun vakantie kunnen beginnen. Tussen de middag eten we lekker pannenkoeken!

Fije vakantie


De zomervakantie is van 11 juli t/m 23 augustus.