OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #50 - maandag 30 maart 2015

April

"April doet wat hij wil" zegt men. Dat ziet er in elk geval dit jaar wel zo uit. De aanloop naar april is nogal stormachtig. En op 1 april worden winterse buien verwacht!
Wij kunnen natuurlijk niet wachten tot het mooie weer aanbreekt, zodat ons natuur-speelpad met alle beplanting eens lekker kan gaan groeien. Sowieso willen we 24 april ons plein openen!

Voor die tijd is het pasen en dus wensen we u nu alvast:

Verjaardagen april


01-04 Stefan Korteland 7/8
10-04 Serano de Haas 7/8
14-04 Rosanne de Bruin 1/2/3
16-04 Indi de Geus 4/5/6
16-04 Kewan Rombout 4/5/6
19-04 Jort Kleinkramer 4/5/6
29-04 Max Smeets 4/5/6

Tevredenheidspeiling

Afgelopen vrijdag hebben alle oudste kinderen uit een gezin een brief gekregen met daarop een inlogcode voor het invullen van een tevredenheidspeiling. Ik wil u vragen om even tijd (10 minuutjes) vrij te maken om deze peiling in te vullen. Hoe meer ouders deze peiling invullen, hoe beter het beeld van de school is.

Schoolvoetbal

Woensdag 1 april gaat het voetbalteam van groep 5/6 onze school vertegenwoordigen bij het schoolvoetbaltoernooi. Zij spelen bij voetbalvereniging Binnenmaas. De wedstrijden starten om 13.30 uur. U bent van harte welkom om met ons mee te juichen!

Paasfeest


Donderdag 2 april is het Paasfeest op het Anker!
Er worden allerlei activiteiten in en om de school georganiseerd. Het is fijn als de kinderen laarzen of oude schoenen mee nemen(liefst in een plastic tas).
Na een ochtend vol activiteiten is het tijd voor een paaslunch.
Deze dag hebben we een continue rooster en zijn de leerlingen dus om 14.00 uur vrij van school.

E-waste

We staan op dit moment op de derde plaats! We geven de moed nog niet op natuurlijk en verzamelen nog even hard door. Maar de eerste en tweede plaats liggen wel veel op ons voor.

Hulp gevraagd

Om een vlindertuin te realiseren zoeken we nog een paar helpende handen. De grond naast de poort is heel hard en moet dus goed omgespit worden. Het spitten kunt u op een eigen moment doen, of misschien is het gezellig om met 2 mensen samen af te spreken!

Koningsspelen

Vrijdag 24 april wordt een grote feestdag. Natuurlijk zijn die dag de koningsspelen. Verder hebben we die dag ook de opening van het plein. We hopen dat alles dan af is, maar mocht dat niet zo zijn, openen we toch het plein. In de vakantie wordt er natuurlijk zeker gespeeld en anders is het een beetje mosterd na de maaltijd.
Hoe het programma die dag er precies uit zien, hoort u nog van ons. In elk geval beginnen we samen met De Regenboog om 8.30 uur.

Eindtoets

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 april vindt de eindtoets voor groep 8 plaats.
Deze toets is niet meer van belang voor de plaatsing van de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Natuurlijk doen ze allemaal wel goed hun best!

Verkeersexamen

Donderdag 16 april 2015 is de dag van het VVN schriftelijk Verkeersexamen.
Tijdens het VVN schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Verkeer is vooral praktijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Het praktisch verkeeersexamen is in juni. De exacte datum is nog niet bekend.