OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #5 - woensdag 01 februari 2012

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5 van het schooljaar.

Uiteraard hopen wij u hiermee voldoende te informeren. Mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor altijd binnenlopen.

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus


Herinnering schoolfonds


In deze nieuwsbrief vragen wij u te denken aan het betalen van het schoolgeld. Deze bedraagt 50 euro per kind per schooljaar.
Wilt u ervoor zorgen dat u dit uiterlijk 1 maart betaald heeft?
U kunt het schoolgeld overmaken op rekeningnummer 123198011 t.n.v. Het Anker te Heinenoord

Graag onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Cito eindtoets voor groep 8


Volgende week is een spannende tijd voor de kinderen van groep 8!
Op 7,8 en 9 februari maken zij de CITO - eindtoets. De afgelopen periode hebben zij zich in de groep voorbereid hierop. De uitslag van de CITO-toets heeft een belangrijke rol bij het tot standkomen van het schooladvies. Naast deze uitslag spelen ook het leerlingvolgsysteem (de toetsen die in voorgaande jaren werden afgenomen) en zaken die niet door de toets gemeten worden, zoals leerhouding, omgang met het huiswerk, etc. een rol bij het bepalen van het definitieve advies.

De spannende week wordt afgesloten met een gezellige high- tea op vrijdag in de klas. Om er een lekkere en uitgebreide high- tea te kunnen maken vragen we of de kinderen uit de klas hiervoor iets lekkers mee willen nemen van thuis. Wie wat mee wil nemen bespreekt de juf nog met de kinderen.

We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes toe!

Tussenschoolse opvang

Al in een eerdere nieuwsbrief hebben wij een oproep geplaatst voor nieuwe overblijfouders.

Ondanks deze oproep melden zich nauwelijks nieuwe ouders aan.
Voldoende hulp tijdens het overblijven is van essentieel belang om dit veilig en gezellig te laten verlopen voor de kinderen. Vooralsnog lukt dit, maar mocht dit in het gedrang gaan komen dan zullen we ons moeten afvragen of we het overblijven op deze manier kunnen blijven aanbieden.

Hierbij daarom alsnog een oproep!
Heeft u tijd om ook te komen helpen tijdens het overblijven? Meld u zich dan alstublieft aan als overblijfouder.
U kunt dit doen bij coordinator Iris Sutherland.
(iris.sutherland@hotmail.nl)
Bij haar kunt u ook aangeven hoe vaak u wilt helpen.

Rapportbespreking


Op donderdag 16 februari vinden de gesprekken bij het 2e rapport plaats.
Alle oudste kinderen hebben maandag 30 januari een brief mee naar huis gekregen waarop ouders hun voorkeur voor de middag of de avond kenbaar kunnen maken.

De strookjes kunnen tot en met vrijdag 3 februari ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. Hierna ontvangt u dan dan een definitieve uitnodiging om het 2e rapport van hun kind(eren)te bespreken.

Op het 2e rapport vindt u de scores van de cito- toetsen terug die in januari afgenomen zijn. Naast methodegebonden toetsen worden 2 keer per schooljaar cito toetsen afgenomen voor rekenen,lezen,taal,spelling en woordenschat.
Aan de hand van deze toetsen kunnen we zien hoe onze kinderen scoren ten opzichte van andere leerlingen in Nederland. De leerkracht vertelt u meer over de cito -resultaten van uw kind tijdens het gesprek.


Agenda Februari

Dinsdag 7 februari t/m donderdag 9 februari
Cito eindtoets voor groep 8

Dinsdag 14 februari
Valentijnsdag

Woensdag 15 februari
Koffieochtend
i.v.m. een cursus op dinsdag 14 febr. wordt de koffieochtend verschoven naar woensdag 15 febr.
Noteer het in uw agenda!

Donderdag 16 februari
Rapportbespreking 2e rapport

Vrijdag 24 februari
Juffendag; op deze dag vieren álle juffen hun verjaardag. Het wordt een feestelijke dag waarvoor de kinderen binnenkort een uitnodiging ontvangen. Deze vindt u daarna ook op de internetsite

Maandag 27 februari t/m vrijdag 2 maart
Voorjaarsvakantie

Website

Op onze website vindt u nieuws vanuit de school, kunt u foto’s bekijken over bijzondere gebeurtenissen op school en heeft iedere groep zijn eigen pagina.Daarnaast bevat de internetsite interessante links voor ouders en leuke, leerzame links voor kinderen.

In de korte tijd dat de nieuwe website in de lucht is hebben we heel veel positieve reacties én veel bezoekers gekregen.
Toch blijkt, dat sommige ouders onze website nog niet weten te vinden. Vandaar deze handleiding.
Het internet adres van onze website is:
www.obs-hetanker.nl (vergeet het streepje niet!).

Op de eerste pagina vindt u de actuele nieuwsberichten en kunt u bovenin op de balk de verschillende onderwerpen openen door erop te klikken.

Op elke pagina van ieder onderwerp kunt u op de subonderwerpen links klikken om deze te openen.

Is het regelmatig openen van de site voor u nog geen automatisme?
Geen probleem, een leerling uit groep 8 had een prima TIP: stel de internetsite in als startpagina op uw computer. Wanneer u het internet opent dan is de schoolsite steeds de eerste pagina die u ziet!