OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #47 - woensdag 18 februari 2015

Februari

De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur. Op school zijn de afgelopen periode heel druk bezig geweest met de plannen voor de verbetering van het schoolplein en de groenstrook daar omheen. U leest daar verder in de nieuwsbrief nog meer over. Ook onze internetverbinding kostte veel meer tijd dan verwacht, maar ook daar lijkt nu schot in te zitten.
Gelukkig maar, nu kunnen we met een gerust hart op vakantie!

Verjaardagen in februari


Van harte gefeliciteerd allemaal!
11-02 Nona Gilissen groep 7/8
18-02 Ruben Korteland groep 1/2/3
23-02 Preston de Haas groep 7/8
24-02 Kian van Heumen groep 1/2/3
27-02 Ramiro Laures groep 4/5/6

Sponsorloop

Vrijdag 20 februari wordt op school de sponsorloop gehouden. Om 10.00 uur wordt het startschot gegeven door wethouden Joosten van de gemeente. Als eerste lopen de groepen 1, 2 en 3 een kwartier. Om 10.20 uur starten de groepen 4,5 en 6. Zij zijn klaar om 10.40 uur. Tot slot starten de leerlingen van de groepen 7 en 8. Zij lopen van 10.45 tot 11.15 uur. Voor iets te eten en te drinken wordt gezorgd. We hopen met de sponsorloop veel geld bij elkaar te brengen om alle plannen voor het schoolplein te kunnen realiseren.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint zaterdag 21 februari en is tot en met zondag 1 maart.

Schoolplein

Vrijdag 20 februari als de sponsorloop net is afgelopen, wordt direct een begin gemaakt met het werk aan het schoolplein. Tenminste langs het hek wordt een kronkelpad aangelegd. Voor dat pad wordt een strook van 1 meter breed afgegraven. Het pad wordt dan weer deels gevuld met zand. (Nodig voor de afwatering) Tot slot wordt het pad opgevuld met houtsnippers. Ook worden de rioolbuizen, die nu al klaar liggen buiten het hek, op hun plaats gebracht. Tijdens de vakantie worden de versleten valmatten onder het klimrek vervangen door nieuwe valtegels.
Na de vakantie en als het weer het toelaat, kunnen we dan beginnen met beplanting en vlechtwerk.
Ook op de tegels worden nog verbeteringen aangebracht. De gemeente heeft hier ook nog eens een behoorlijk bedrag (€2500,00) voor bijgedragen.

Definitief Advies groep 8

De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 zijn op maandag 9 maart. Voor 1 april moeten alle leerlingen van groep 8 ingeschreven zijn bij een school voor voortgezet onderwijs.

Gastles HALT


Groep 7/8 krijgt 4 maart 2015 op school de voorlichting 'Invloed van de groep' van Halt.
Bijna alle kinderen vinden het fijn deel uit maken van een groep. Zo'n groep kan een positieve invloed hebben op de kinderen, maar dat is niet altijd zo. Leerlingen leren over deze invloeden en krijgen ook handvatten hoe zij zich kunnen onttrekken aan deze invloeden of leren juist de groep een positievere kant op te sturen.

Even voorstellen: Stagiaire groep 7/8

Mijn naam is Rebecca Maas en ik ben een tweedejaars student op de Pabo aan de Hogeschool Rotterdam.
In semester 3, vanaf 10 februari, ga ik stage lopen op het Anker in groep 7/8.

E-waste race


Teveel kleine apparaten zoals oude mobieltjes, kapotte dvd-spelers of wekkers die stuk zijn, belanden nog bij het rest- afval.
En dat is zonde, want deze apparaten zitten vol met
waardevol materiaal dat nog een keer gebruikt kan worden. Het moet dus een gewoonte gaan worden om e-waste naar de milieu straat te brengen. Daarom is de ‘E-waste race’ in het leven geroepen.
Dit is een actie waarbij kinderen uit groep 6, 7 en 8 van onze school zelf zo veel mogelijk e-waste inzamelen in hun buurt. Hoe meer e-waste ze inzamelen, hoe meer punten ze verdienen.
Vooraf krijgen we één introductie les, en wel op 6 maart a.s.
De race zelf start op 9 maart en loopt tot 3 april a.s. Wij hebben er zin in ! Alvast verzamelen dus !


Tevredenheidpeiling

Na de vakantie vragen we u ook een tevredenheidspeiling in te vullen. Het eenvoudigst gaat dat digitaal. Daar hebben we op school uw juiste email adres nodig. Wilt u uw email adres nog een keer aan ons doorgeven, zodat alle email adressen juist in onze leerling administratie komen te staan.