OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #43 - donderdag 30 oktober 2014

November

Het bleef lang zomeren dit jaar, maar nu is de herfst dan toch echt goed begonnen. Dat lijkt niet precies de goede tijd om eens naar het schoolplein te kijken, maar niets is minder waar! In de herfstvakantie is de betegeling van het schoolplein uitgebreid en zijn de afwateringsputten vervangen. Er is uit de ouderraden van Het Anker en de Regenboog een commissie samengekomen die allerlei plannen hebben om ons schoolplein nog leuker te maken.
Deze maand krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis en vinden de rapportgesprekken plaats.

Verjaardagen November


04-11 Sophie Rijnsburger 1/2/3
05-11 Quincy van Antwerpen 4/5/6
09-11 Sharena van Marle 4/5/6
15-11 Eveline de Bruin 1/2/3
22-11 Caitlin Rosmolen 7/8
23-11 Colin van Dijk 7/8
23-11 Ryan van Marle 4/5/6
29-11 Christopher Broeders 4/5/6
29-11 Kai Greve 7/8
29-11 Siem Kleinkramer 7/8

Bedankt

Heel erg bedankt voor alle felicitaties, gelukwensen, cadeau’s en mooie woorden op onze bruiloft.
Het feest hier op school was fantastisch! We hebben er ontzettend van genoten en het gaf een extra feestelijk tintje aan onze dag!
Bedankt daarvoor!
Groetjes,
Wilko en Karin van Driel

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs


Op donderdagavond 6 november is de voorlichtingsavond voor het Voortgezet Onderwijs over het Hoeksch Lyceum en het Actief College. De avond zal bestaan uit een algemene voorlichting over het VO en een gerichte voorlichting over beide scholen.
U bent samen met uw zoon/dochter uit groep 7 en 8 van harte welkom!
19:15 uur Inloop
19:30 uur Start
20:30 uur Einde

Apple-store


Op vrijdag 31 oktober brengt groep 7/8 van 9:00 uur tot 11:00 uur een bezoek aan de Apple store in Den Haag. De leerlingen krijgen deze dag een onvergetelijke leerervaring. Tijdens de excursie maken onze leerlingen ter plekke iets moois.

Voor alle kinderen en de ouders zijn er Apple T-shirts besteld die ze zullen dragen in de winkel. Deze T-shirts mag iedereen houden. Er is ook voor iedereen een USB-stick aan het eind van de ochtend!

VOMOL-dag op 7 november

Vrijdag 7 november 2014 vindt de les 'Veilig Omgaan Met Opvallen Landbouwverkeer’ voor groep 7/8 plaats bij Recreatieoord Binnenmaas, Vrouwehuisjesweg 7a in Mijnsheerenland. In deze lessen wordt specifiek ingegaan op de gevaren van het landbouwverkeer. De lessen voor het Anker zijn van 12:30 uur - 14.10 uur. In verband met dit tijdstip eten we rond 11.45 uur op school met elkaar de lunch in de klas en vertrekken we om 12:00 uur op de fiets van school. Wie wil er met ons meefietsen? Juf Julia is op zoek naar twee ouders!

Rapporten

Vrijdag 14 november krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport mee. Bij het rapport krijgt u ook een brief met een strookje waarop u kunt aangeven welke tijd u goed uitkomt voor het rapportgesprek op maandag 24 november.

Hoeksch Lycee Dictee


Op WOENSDAG 19 NOVEMBER aanvang 19.00 uur, is het Hoeksch Lycee dictee op het Hoeksch Lyceum.
Colin heeft zich opgegeven voor het rekendictee en Solange zal meedoen met het spellingdictee.

Lootjes trekken

Op maandag 17 november worden er in de groepen 5/6 en 7/8 lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest op 5 december.

Lootjes trekken en surprises maken


Sinterklaas heeft het op 5 december erg druk op school. In de bovenbouwgroepen worden daarom surprises gemaakt, om de oude Sint wat werk uit handen te nemen. De Sint heeft wel spelregels voor het maken van surprises aan ons doorgegeven. Wilt u hiermee bij het maken van de surprises thuis een oogje in het zeil houden?

Spelregels


- De prijs van het cadeautje is €5,00 excl. materiaal; het mag niet meer maar ook niet minder zijn. De kinderen krijgen op 17 november €5,00 van school in een envelop mee naar huis.
- Een doos vol viezigheid met daarin een cadeautje verstopt zou je een surprise kunnen noemen maar is niet de bedoeling; een surprise is iets dat leuk /mooi moet zijn waarbij de kleding van de leerling die het krijgt geen gevaar mag lopen; verder moet er geen beitel of hamer noodzakelijk zijn om de surprise te kunnen openen.
- De surprise moet qua omvang zodanig groot zijn dat ieder kind zijn/ haar eigen surprise mee naar huis kan nemen.
- De kinderen maken bij de surprise een gedicht van minimaal 8 regels.
- Leerlingen van groep 5 doen voor het eerst mee op school met surprises maken; wilt u deze kinderen thuis wat extra te begeleiden.

De surprises met gedichten mogen donderdagmiddag 4 december van 15:15 tot 16:15 uur op school worden gebracht. De leerlingen van groep 8 zijn rond dit tijdstip nog op het Hoeksch Lyceum voor een klimles, zij mogen die ochtend de surprise al op school brengen.

Veel plezier met de voorbereiding!!

Voorlopig Adviesgesprekken groep 8

De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen een persoonlijke uitnodiging voor het voorlopig advies gesprek van uw zoon of dochter. Tijdens dit gesprek zal ook de uitslag van het NIO-onderzoek besproken worden. Met dit voorlopige advies kunt u gericht naar een nieuwe middelbare school gaan kijken. Deze voorlopig advies gesprekken vallen samen met de 10-minuten gesprekken voor het eerste rapport. Per leerling zal twintig minuten worden ingepland.

Tutor lezen

Op school zijn we begonnen met tutorlezen. Dit is een vorm van leesonderwijs waarbij de ene leerling de andere helpt. Het is een vorm van samenwerkend leren.
Wij hebben gekozen voor een vorm waarbij de leerlingen van groep 7 en 8 samenwerken met de leerlingen van groep 4/5/6. Deze vorm van leesonderwijs is niet alleen goed voor het leesniveau van de leerlingen, maar is ook een goede vorm om samenwerking en waardering voor elkaar te vergroten.

Excursie Rotterdam The Hague Airport

Dinsdag 18 november brengt groep 4/5/6 een bezoek aan Rotterdam The Hague Airport. De leerlingen gaan daar een Hoogvliegertjes-speurtocht doen.
Wij worden om 11.00 uur op de luchthaven verwacht. Het programma eindigt om 12.30 uur. We zullen daarna op school met elkaar lunchen.
Wilt u uw kind voor deze dag een lunchpakketje mee naar school geven?
Wij zijn nog op zoek naar ouders die deze dag willen rijden en begeleiden. U kunt zich opgeven bij juf Karin of juf Margaret.

Groep 1/2/3

Inmiddels zijn we met groep 3 al gestart met kern 3 van Veilig Leren Lezen. Na deze kern nemen we de herfstsignalering af. Dan is het ook een goed moment om met alle ouders van de groep ( dus ook de ouders van groep 1/2) ervaringen en ideeën uit te wisselen. Graag nodigen wij u uit voor deze avond op maandag 10 november van 19.00 tot 20.00 uur.

Stage-juf groep 1/2/3

Uw kind heeft het thuis misschien al verteld maar ik wilde mijzelf ook nog even introduceren. Mijn naam is Menekse Karagulle en ik kom iedere dinsdag, heel het jaar door, stage lopen bij uw kind in de klas. Ik ben 17 jaar en zit in mijn eerste jaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) in Rotterdam. Ik heb erg veel zin in het komende jaar!

Acis Actueel

De Acis Actueel krijgt u vanaf nu digitaal aangeboden. Er is ook een papieren versie beschikbaar op verzoek! AcisActueel_okt14.pdf