OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #4 - vrijdag 16 december 2011

Fijne feestdagen

Zo tegen het einde van 2011 informeren wij u o.a. over de activiteiten rond kerst. Nog even en dan begint de kerstvakantie.Rust allemaal lekker uit en dan graag tot ziens op maandag 9 januari.

Het team van OBS Het Anker wenst u prettige kerstdagen en een goed 2012!

Kerstfeest op het Anker


Het kerstfeest nadert en de voorbereidingen voor deze viering zijn in volle gang.

Op donderdagavond 22 december van 17:00 uur - 19:30 uur vieren wij het grote kerstfeest op school! Deze avond heet de school: Het Anker in Rosso! De kinderen zijn 22 december om 14:00 uur vrij. De kinderen hebben deze donderdag 22 december een continue-rooster. Alle leerlingen eten tussen de middag voor één keer op school. Ze moeten dus ook allemaal deze dag een lunch mee naar school nemen.

Om 17:00 uur zien wij graag alle kinderen weer terug voor de start van het kerstfeest in Rosso. Het zou leuk zijn als alle kinderen iets roods hebben! De groepen 1 tot en met 8 zullen om 17:00 uur met elkaar op het schoolplein een kerstmedley zingen van allerlei kerstliedjes voor de ouders en (groot)ouders. Voor de ouders en (groot)ouders is er ook een glaasje gluhwijn of chocolademelk.

Om 17:15 uur gaan de kinderen naar binnen. Met elkaar gaan we in de grote hal eten. Na het eten is er een kerstdisco in de gymzaal voor de kinderen die willen dansen. De disco start rond 18:15 uur. Er is ook een stilteruimte in het lokaal van juf Susan, waar naar een kerstfilm gekeken kan worden.

Om 19:30 uur sluiten we het kerstfeest af in de grote hal met een gezamenlijk lied: Felice Navidad! Alle kinderen, leerkrachten, ouders, (groot)ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. Na dit lied gaan de ouders met de kinderen naar buiten. Bij de voordeur wacht dan nog een leuke verrassing...!

Kerst- creamiddag

Het kerstfeest begint op dinsdag 20 december.
Met de hele school organiseren we van 13:15 uur - 14:45 uur een kerstcrea-middag!

Voor de voorbereidingen van de kerstcrea-middag vragen wij u om op maandag 19 december uw kind een plastic tas mee te geven. Wilt u de naam van uw kind op het plastic tasje schrijven?

Alle kinderen krijgen dinsdagmiddag een strippenkaart waarmee ze zelf kunnen kiezen wat ze graag willen gaan maken. In alle lokalen is iets leuks te doen. Vindt u het leuk om te helpen? Bij de klassen hangen intekenlijsten! U kunt bij één van deze activiteiten staan om een helpende hand te bieden. Voor de veiligheid blijven de groepen 1 tot en met 4 beneden.

De groepen 5 tot en met 8 krijgen ook een strippenkaart. Zij blijven boven en kunnen in de verschillende lokalen van groep 5, groep 6/7 en groep 8 zelf kiezen wat ze willen knutselen. Wat zal het een creatieve middag worden!

Kerststukjes maken


Op donderdag 22 december gaan we met de hele school van 11:00 uur - 12:00 uur een kerststukje maken. Alle kinderen moeten hiervoor een mandje, oase en een kaars meenemen. Natuurlijk mogen de kinderen ook zelf nog andere versieringen meenemen! Voor al het andere materiaal wordt gezorgd!

Mocht u thuis nog kerstspullen over hebben waarmee we de kerststukjes nog mooier kunnen maken, dan zijn wij daar erg blij mee! Deze spullen mogen naar het lokaal van groep 8 gebracht worden!

Verkeersveiligheid rond de school


Aan het begin en het eind van de schooldag is het een hele drukte rond de school.
Doordat het weer minder mooi is en het 's ochtends langer donker blijft merken we dat meer kinderen met de auto gebracht worden .

De kiss-and-ridestrook zorgt ervoor dat het verkeer snel verwerkt wordt doordat kinderen hier in- en uit kunnen stappen. Ook staan kinderen dan direct aan de goede kant van de weg op de stoep en hoeven zij niet meer over te steken. Wilt u er aan denken dat de kiss-and-ridestrook niet bedoeld is om te parkeren?

Om de situatie rond de school veilig te houden vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
- parkeer uw auto niet op de stoep, hierdoor stroopt het verkeer onnodig.
-laat kinderen niet op of bij het kruispunt uitstappen

In het belang van onze kinderen vragen wij uw medewerking om de verkeerssituatie rond de school zo veilig mogelijk te houden.

Agenda voor December en Januari

DECEMBER


*Donderdag 22 december
Continurooster tot 14.00 uur
's Avonds Kerstfeest

*Vrijdag 23 december
Alle kinderen zijn 's middags vrij

*Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Kerstvakantie.

GELUKKIG NIEUWJAAR!


JANUARI


*Woensdag 11 januari
Nieuwjaarsreceptie op Het Anker

*Woensdag 18 januari
Start van de Nationale Voorleesdagen.

*Dinsdag 24 januari
or- vergadering

*Dinsdag 31 januri
mr- vergadering