OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #38 - donderdag 17 april 2014

Mei

We starten de maand mei met de vakantie. Het is dit keer een lange vakantie, van vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei. Dinsdag 6 mei zien we alle leerlingen weer graag terug op school. Één leerling neemt afscheid van de school. Jawad verhuist naar Rotterdam. Wij wensen hem veel geluk en succes! Voor de maand mei staan er alweer allerlei activiteiten op het programma. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Verjaardagen mei


13-05 Savanna van der Wulp 1/2
16-05 Sabrin Mohamud Mukhtaar Abukar5/6
18-05 Maryam Al Mehamadawi 3/4
21-05 Yalina de Haas 1/2
31-05 Dirk Hoogland 7/8

Koningsdag 26 april 2014

Ook dit jaar viert Heinenoord weer Koningsdag en wel op zaterdag 26 April.
Er zijn in en rond de sporthal "de Tienvoet" weer heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. Het thema voor die dag is "Beestenboel".
We beginnen de dag zoals voorgaande jaren met een optocht en aansluitend de aubade. Clown Jopie komt weer op bezoek en zijn er leuke knutsels voor de kinderen te doen. In de middag is er voor de ouderen een bingo met muziek en voor de jeugd (vanaf 8 jaar) weer een spannende meerkamp. In de avond kunnen onze talenten uit het dorp weer bewonderd worden in Heinenoord's Got Talent. Als afsluiter is er voor de oudere jeugd en de volwassenen nog de Afterparty in de voetbal kantine met de muziek van DJ Goof.
Kortom een gevarieerde dag met voor elk wat wils.
Komen jullie ook gezellig langs?

Dodenherdenking 4 mei 2014

Op 4 mei organiseert de oranjevereniging weer een herdenking bij het monument "Moeder" aan de provinciale weg in Heinenoord. Zij willen u graag uitnodigen om samen met uw kind aan deze herdenking deel te nemen. Om 18.45 uur bent u welkom in "de Tienvoet" waar de deelnemers om 19.25 uur vandaan vertrekken voor een stille tocht via de begraafplaats naar het monument "Moeder". Daar aangekomen worden er een aantal korte toespraken gehouden. Een gedicht wordt voorgedragen door een van de kinderen vanuit het dorp. Hierna wordt gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. Er is gelegenheid om bloemen te leggen (er worden ook rozen uitgedeeld) en een kaarsje aan te steken door de kinderen.
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie of thee in "de Tienvoet".

Gymlessen donderdag

Er is weer een kleine wijziging in het gymrooster van de school. Na de meivakantie geeft Juf Julia alle gymlessen op de donderdagen. Dat betekent dat ook groep 3/4 dan de gymles van juf Julia krijgt. De gymlessen op maandag blijven ongewijzigd.

Juf Karin neemt dan groep 7/8 over.

Schoolfotograaf 9 mei

In de vorige nieuwsbrief heeft het al gestaan, maar nog even ter herinnering; de schoolfotograaf komt 9 mei. Ze start al vroeg voor de broertjes/zusjes foto's van de kinderen die nog niet bij ons op school zitten. Vanaf 8.30 uur kunnen deze foto's genomen worden.
De achtergrond óp de foot's is wit!

HALT voorlichting 9 mei groep 7/8

De voorlichting van bureau HALT gaat deze keer over "Normen en Waarden". Dit sluit zeker goed aan bij onze aandacht voor normen en waarden!

Entreetoets groep 7


Na de meivakantie gaat groep 7 de entreetoets maken.
Op 10 april zijn we gestart met het boekje kennismakingstaken. Dit telt niet mee, maar zo kunnen de kinderen even wennen aan dit soort toets.

De echte entreetoets start op donderdag 8 mei en de kinderen zullen iedere ochtend 1 of 2 taken in de klas maken. Maandag 26 mei is de laatste dag van de entreetoets.
Gelijk met de uitslag krijgen de leerlingen een rapport Vooruitblik.
Het nieuwe rapport Vooruitblik geeft een rechtstreekse voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling, op basis van zijn totaalscore op de Entreetoets groep 7. Met de komst van de Centrale Eindtoets in 2015 vervalt de mogelijkheid om het Voorlopig leerlingrapport te bestellen bij de inschrijving voor de eindtoets. Het advies van de leerkracht wordt door de latere afname van de Centrale Eindtoets nóg belangrijker. Het rapport Vooruitblik geeft leerkrachten bruikbare informatie voor het opstellen van dit advies en kan ook aan ouders meegegeven worden.

Jeugdtheater Hofplein

Donderdag 8 mei gaan de groepen 5 t/m 8 naar een voorstelling van De Tovenaarsleerling in het Hofpleintheater. De voorstelling begint om 13.30 uur en is om ongeveer 14.45 uur weer afgelopen. We zoeken nog vervoer! De ouders die kunnen/willen rijden kunnen zich opgeven bij de leerkrachten.

16 mei bezoek jongerencentrum groep 7/8

Vrijdag 16 mei gaat groep 7/8 's middags op bezoek bij het jongerencentrum.

Schoolreis

De precieze datum van de schoolreis is nog niet bekend, maar wel waar we naar toe gaan. We gaan dit jaar naar Tiengemeten. Op Tiengemeten is een natuurspeelterrein, waar allerlei activiteiten plaatsvinden.

Hemelvaartsvakantie

Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei is de hemelvaartsvakantie.

Sportdag 28 mei

Woensdag 28 mei is de sportdag van Het Anker en De Regenboog. Deze sportdag wordt gezamenlijk gehouden.
U krijgt het programma van die dag nog van ons.