OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #36 - dinsdag 11 maart 2014

Maart

Het voorjaar is in volle gang. Gelukkig is het een droog voorjaar, zodat het gras om de school even heerlijk droog kan worden en alle kinderen er weer op kunnen spelen. Er worden in deze periode nieuwe bomen geplaatst en voor de zomer hopen we ook dat het plein er helemaal weer mooi bij ligt.

Verjaardagen maart


15 maart Bart Kooijman groep 5/6
16 maart Saacid Mohamud Mukhtaar Abukar groep 1/2
18 maart Wessel Kooijman groep 7/8

Rapport mee

Op 10 maart heeft uw zoon of dochter het tweede rapport van het schooljaar 2013/2014 meegekregen naar huis. U heeft bij het rapport ook een brief gekregen waarmee u kunt aangeven of u een gesprek met de leerkracht(en) wenst en welk dagdeel u het best uitkomt. Wij plannen de week daarop de gesprekken in en laten u weten welke dag en tijd voor u gereserveerd is.

Dit schoolrapport is een overzicht van de prestaties van uw kind op school. De prestatie voor een bepaald vak wordt uitgedrukt in een bolletje, soms ook met een beoordeling in woorden. Een rapportcijfer is meestal het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers voor een vak.

Definitief Adviesgesprekken groep 8

De ouders van groep 8 krijgen het definitieve advies tijdens het rapportgesprek. Deze gesprekken duren dan ook 15 minuten.

Boomfeestdag


Op woensdag 12 maart wordt de Boomfeestdag van Binnenmaas gevierd in Heinenoord. Op het schoolplein van obs Het Anker en cbs De Regenboog plant wethouder Wouter Joosten samen met enkele schoolkinderen twee platanen en twee walnoten.

Vorig najaar sneuvelden de oude wilgen die op het schoolplein stonden. Nu worden er platanen en walnoten geplant omdat deze boomsoorten ook langs de dijk staan waar de school aan grenst. Er worden vier bomen geplant omdat er vier instellingen in het gedeelde gebouw gehuisvest zijn: Het Anker, De Regenboog, BSO De Spetters en peuterspeelzaal Hompeltje en Pompeltje.

De Boomfeestdag wordt dit jaar voor de 58e keer gevierd in Nederland. Doelstelling van de Stichting Nationale Boomfeestdag is kinderen op een fantasievolle en aansprekende wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen. Dit gebeurt door ze te leren dat bomen een belangrijk onderdeel zijn van een duurzame leefomgeving en door ze te laten inzien dat ze zélf een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld. Jaarlijks doen inmiddels zon 115.000 kinderen mee aan de Boomfeestdag in ruim 79% van de gemeenten. Zij planten ruim 200.000 bomen ofwel 80 voetbalvelden.

1 minuut aan de bel

Op donderdag 13 maart 2014 trekken basisscholieren in heel Nederland 1 minuut aan de bel. Zo vieren ze dat ze naar school mogen. Bij hen gaat iedere schooldag de bel, maar voor leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden is naar school gaan helemaal niet zo gewoon.


Het Anker en de Regenboog
Het Anker en de Regenboog trekken ook aan de bel! Voor iedere school die meedoet, kan er straks één kind met een handicap in Afrika naar school. Het is leuk en leerzaam voor onze leerlingen om (met veel herrie) stil te staan bij leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld. De scholen maken kans op mooie prijzen, gesponsord door Panasonic. De leerlingen mogen natuurlijk allerlei atributen meenemen om geluid mee te maken.


Alle kinderen naar school
Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor millenniumdoel 2: Alle kinderen naar school in 2015 Slechts 10% van alle kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden volgt basisonderwijs!


Millenniumdoel
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken, deze zijn vastgelegd in acht millenniumdoelen. (bron: UNESCO). Het Liliane Fonds hielp in 2012 meer dan 53 duizend kinderen met een handicap aan passende scholing, training of dagopvang. In 2015 willen ze aan nog veel meer kinderen onderwijs bieden. Tot 2015 zullen ze daarom ieder jaar scholen oproepen om in maart aan de bel te trekken.


Samen lawaai maken
14 maart 2013 trokken meer dan 88.000 kinderen aan de bel. Geweldig dat zoveel kinderen zich hier inzetten voor kinderen met een handicap daar, voor wie naar school gaan niet vanzelfsprekend is.

Na deze actie stoppen we nog niet met onze inzet. We gaan ook oude schoenen inzamelen. Er komt op school een display te staan waar u uw oude schoenen in kunt doen. Daarmee helpt u gehandicapte kinderen in de ontwikkelingslanden aan een prothese of aangepaste schoenen.Schoolvoetbal

Het schoolvoetbaltoernooi gaat in maart beginnen. De eerste ronde voor groep 5/6 is op woensdagmiddag 2 april. De eerste ronde voor groep 7/8 is op woensdagmiddag 19 maart. Het programma van deze middagen is nog niet bekend. Zodra we een speelschema hebben zetten we het op de site! We hopen op sportieve en mooie middagen! U bent van harte uitgenodigd om de voetballers aan te komen moedigen.

Gastles week van het Geld


In de komende periode krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een gastles over geld. In deze les leren zij op een leuke manier omgaan met geld. Onderwerpen als als sparen, zakgeld, lenen, ondernemen, verzekeren, betalen, pinpas, de geschiedenis van geld of hoe wordt geld gemaakt komen hierbij aan bod. De gastles duurt ongeveer een uur.

123 zing


Bij ons op school geven we inmiddels zangles met 123ZING. Deze methode heeft veel moderne leuke liedjes en heeft een gevarieerd aanbod in uitvoeringswijze van deze liedjes. Het helpt de leerkrachten erg om zingen leuk te maken.
Een ander voordeel van deze methode is dat de kinderen thuis ook kunnen oefenen met de liedjes die op school geoefend worden. Zij hebben daar een inlogcode voor gekregen.

Werkweek groep 7/8

Een tijdje geleden hebben de kinderen van groep 7/8 een vragenlijstje meegekregen over het kamp. Deze vragenlijst was en is bedoeld om de mening van de ouders over het kamp te inventariseren. Er zijn 17 formulieren terug ontvangen en het merendeel van de ouders zijn heel positief over het kamp voor groep 7 en 8. Inmiddels is ook een minder lange route gevonden die ons naar Bosbad Hoeven voert. Duidelijk is dat we in elk geval op kamp gaan. Mocht u nog met vragen of problemen zitten, kunt u die natuurlijk aan ons voorleggen en dan wordt er een oplossing gezocht.

Fietsenstalling

De afgelopen periode waren er veel klachten over het gebruik van de fietsenstalling. Dit is inmiddels al weer een stuk verbeterd, maar we brengen nog even de afspraken over het gebruik van de fietsenstalling onder de aandacht. Kinderen die wat verder van school wonen kunnen bij juf Plonia een sticker halen om op hun fiets te plakken. Fietsen met een sticker kunnen in de fietsenstalling geplaatst worden. Natuurlijk is het ook belangrijk om de fietsen netjes in het rek te zetten, omdat er anders ook nog niet voldoende plaats voor alle fietsen is. Stepjes die niet op slot kunnen mogen bij de deur bij groep 1/2 tegen de muur gezet worden. Natuurlijk is het meest veilig deze stepjes gewoon niet mee naar school te nemen.

Zomertijd


In de nacht van 29 maart start de zomertijd.

Kijkochtend in april

Dinsdag 8 april is er kijkochtend op school. Alle ouders zijn welkom vanaf 8.45 uur voor een kopje koffie en een inleiding door juf Rika.
Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunnen alle groepen bezocht worden.