OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #31 - maandag 28 oktober 2013

Nieuwsbrief november

De maand november brengt ons echt weer in najaarsstemming.
Het kan stormen zoals vandaag en ook wordt het alweer vroeg donker. Sinterklaas komt aan in het land met alle drukte daar om heen.
Op donderdag en vrijdag 7 en 8 november gaan alle directeuren van Acis op studietweedaagse. Er valt ook voor hen nog genoeg te leren!

In november gaat ook het eerste rapport van dit schooljaar mee. En deze maand komen 2 dames van het jeugdorkest bij ons muziekles op school geven. Kortom, een maand waar veel te beleven valt!

Verjaardagen november


We wensen alle jarigen in november een fijne dag toe!

4 november: Sophie (groep 1/2)
5 november: Quincy (groep 3/4)
9 november: Sharena (groep 5/6)
15 november: Eveline (groep 1/2)
15 november: Joyna (groep 7/8)
22 november: Caitlin (groep 7/8)
23 november: Colin (groep 7/8)
29 november: Christopher (groep 5/6)
29 november: Kai (groep 7/8)
29 november: Siem (groep 5/6)

Rapport

In november krijgt uw zoon of dochter het eerste rapport van het schooljaar 2013/2014. Dit schoolrapport is een overzicht van de prestaties van uw kind op school. De prestatie voor een bepaald vak wordt uitgedrukt in een bolletje, soms ook met een beoordeling in woorden. Een rapportcijfer is meestal het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers voor een vak.

De afgelopen jaren kreeg u als ouders het rapport te zien op de rapportavond. U kon het dan voor het gesprek even inzien. Dit jaar verandert deze gang van zaken. De leerlingen krijgen hun rapport op vrijdag 15 november. Zij nemen hun rapport dan ook mee naar huis. U krijgt bij het rapport een brief waarmee u kunt aangeven of u een gesprek met de leerkracht(en) wenst en welk dagdeel u het best uitkomt. Wij plannen de week daarop de gesprekken in en laten u weten welke dag en tijd voor u gereserveerd is.

10-minuten gesprekken

De rapportgesprekken vinden dit jaar plaats op 25 en 26 november. Bij het rapport krijgt u een strook waarop u kunt invullen welk dagdeel u het beste schikt. Wij proberen de gesprekken met de verschillende leerkrachten zoveel mogelijk te laten aansluiten.

Lootjes trekken


Op maandag 18 november worden er in de groepen 5/6 en 7/8 lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest op 5 december.

Lootjes trekken en surprises maken


Sinterklaas heeft het op 5 december erg druk op school. In de bovenbouwgroepen worden daarom surprises gemaakt, om de oude Sint wat werk uit handen te nemen. De Sint heeft wel spelregels voor het maken van surprises aan ons doorgegeven. Wilt u hiermee bij het maken van de surprises thuis een oogje in het zeil houden?

Spelregels


- De prijs van het cadeautje is €5,00 excl. materiaal; het mag niet meer maar ook niet minder zijn. De kinderen krijgen op 18 november €5,00 van school in een envelop mee naar huis.
- Een doos vol viezigheid met daarin een cadeautje verstopt zou je een surprise kunnen noemen maar is niet de bedoeling; een surprise is iets dat leuk /mooi moet zijn waarbij de kleding van de leerling die het krijgt geen gevaar mag lopen; verder moet er geen beitel of
hamer noodzakelijk zijn om de surprise te kunnen openen.
- De surprise moet qua omvang zodanig groot zijn dat ieder kind zijn/ haar eigen surprise mee naar huis kan nemen.
- De kinderen maken bij de surprise een gedicht van minimaal 8 regels.
- Leerlingen van groep 5 doen voor het eerst mee op school met surprises maken; wilt u deze kinderen thuis wat extra te begeleiden.

De surprises met gedichten mogen woensdagmiddag 4 december van 12:30 tot 13:30 uur op school worden gebracht.

Veel plezier met de voorbereiding!!

7 november Rijksmuseum


Het is bijna zover! We gaan donderdag 7 november naar het Rijksmuseum in Amsterdam. We hebben er ontzettend veel zin in!

Wagenziek


Het is erg prettig als we weten welke kinderen wagenziek kunnen worden. We zorgen dan voor een plaatsje voorin de bus, en nemen alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn! We stellen het op prijs als deze kinderen thuis een pilletje krijgen tegen de misselijkheid. Graag geven we de kinderen voor de terugreis ook een pilletje, zodat we een goede reis hebben met elkaar!

Voorlopig adviesgesprekken groep 8

De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen een persoonlijke uitnodiging voor het voorlopig advies gesprek van uw zoon of dochter. Met dit voorlopige advies kunt u gericht naar een nieuwe middelbare school gaan kijken. Deze voorlopig advies gesprekken vallen samen met de 10-minuten gesprekken voor het eerste rapport. Per leerling zal twintig minuten worden ingepland.

Bag2school


U hebt inmiddels allemaal een zak van bag2school gekregen. U kunt uw gebruikte kleren in deze zak doen en op 14 november op school inleveren naast het fietsenhok. Is de zak te klein dan kunt u de kleren gewoon in een vuilniszak inleveren.

Muziekles

Deze maand komen 2 dames van het jeugdorkest op vrijdag 8, 15 en 22 november van 13.15 t/m 15.15 uur muziekles geven aan groep 5 t/m 8. De kinderen leren muzieknoten lezen en mogen op de instrumenten van het jeugdorkest spelen. Ter afsluiting van deze lessen geven de kinderen die dat willen samen met de leden van het jeugdorkest een concert op vrijdag 22 november. Het concert wordt gegeven in de aula en begint om 19.00 uur.
De kinderen die meespelen met het concert oefenen ook nog een keer met het jeugdorkest op woensdag 20 november in De Tienvoet.