OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #3 - woensdag 30 november 2011

Gezellige decembermaand!

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november.
Na een paar weken herstel thuis ben ik erg blij om weer een paar uurtjes per dag op school te zijn. Het is fijn om alle kinderen op school weer te zien én om de gezellige decembermaand mee te kunnen vieren!
Dit feest begint maandag 5 december al wanneer de Sint in de ochtend een bezoek aan school brengt.'s Middags kunnen de kinderen thuis heerlijk nagenieten van het feest, want zij zijn dan vrij.

Als de goedheiligman het land weer heeft verlaten wordt de school in Kerstsfeer gebracht en bereiden we ons voor op de kerstviering op donderdag 22 december.
Uiteraard wordt u nog uitgebreid geinformeerd over het kerstfeest. Wel verklappen we alvast dat de kinderen groene vingers nodig hebben.....
We maken er een gezellige, mooie en sfeervolle tijd van met elkaar!

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Sintbezoek

Zoals u op de website heeft kunnen lezen komt
Sinterklaas het Anker op 5 december verblijden met een bezoek.
Om niets van de Sint te hoeven missen verwachten we deze dag alle kinderen om 8:30 uur op school . Als de Sint dan om 8:45 uur arriveert, staan we allemaal klaar om hem te begroeten.

De kinderen blijven buiten op het plein, iedere groep krijgt een eigen vak op het schoolplein waar de desbetreffende leerkracht de leerlingen zal opvangen. Wilt u de Sint ook begroeten? Ook aan de ouders is gedacht, zij hebben een eigen oudervak.

Voorlichting hulpmiddelen bij dyslexie

Wegens zeer grote belangstelling voor de voorlichtingsavonden over hulpmiddelen bij dyslexie organiseren bureau 12-learn in samenwerking met Optelec drie nieuwe voorlichtingsavonden:

dinsdag 13 december 2011

woensdag 11 januari 2012

woensdag 15 februari 2012

Tijdens deze avonden zal de heer Paul Berkelaar van Optelec voorlichting geven over hulpmiddelen bij dyslexie. Hij zal vertellen over de verschillende soorten hulpmiddelen, de werking van deze middelen en de inzet van de hulpmiddelen. Op deze avonden kunt u tevens de materialen bekijken en al uw vragen stellen.

Er is plaats voor 70 personen per avond. Aanmeldingen (per email: info@12-learn.nl) worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U ontvangt een emailbevestiging van uw inschrijving.

Alle informatie voor u op een rij:
Locatie: Optelec, Breslau 4, 2993 LT Barendrecht
Tijdstip: Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur
Kosten: Geen

Het laatste nieuws....

Het laatste nieuws over de school vindt u dagelijks op onze website. Deze site wordt steeds actueel gehouden.
Ook heeft iedere groep zijn eigen pagina op de site. Hier vindt u foto's,verslagen en oproepjes.

We streven ernaar om nieuws op papier zoveel mogelijk te beperken. Dat spaart kosten en het milieu.
Vergeet u dus niet om regelmatig een blik te werpen op de website, dan blijft u altijd op de hoogte!

Oproep overblijfhulp

Voor het team van vrijwilligers voor het overblijven is de school op zoek naar versterking!

Om er voor te kunnen blijven zorgen dat het overblijven voor de kinderen op een veilige en gezellige manier verloopt hopen we dat er ouders zijn die ook willen komen helpen.

Vindt u het leuk om te helpen en uw steentje bij te dragen?
Dan kunt u contact opnemen met onze overblijfcoordinator Iris Sutherland (email: iris.sutherland@hotmail.nl)

Uiteraard kunt u bij haar ook terecht wanneer u vragen heeft over de hulp.