OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #29 - maandag 09 september 2013

Start van het nieuwe schooljaar

We zijn alweer een weekje hard aan het werk op Het Anker.
Het is heel fijn om alle kinderen en juffen weer goed uitgerust op school terug te zien.
Juf Karin moet het nog een beetje rustig aan doen met haar stem. Zij wordt nog ondersteund door juf Abigail op maandag dinsdag en donderdag. In groep 3/4 is ook een stagiaire begonnen. Haar naam is Bianca en zij is er op maandag, dinsdag en woensdag.

Dit schooljaar gaan we op Het Anker werken aan de volgende ankerpunten:
Aardig
Netjes
Kalm
Eerlijk
Respectvol

We wensen iedereen een heel fijn jaar toe.
Informatie avond

Donderdag 26 september is de gecombineerde algemene ouderavond/informatieavond. De avond begint om 19.30 uur met het jaarverslag van de ouderraad. Dit gedeelte van de avond zal om ongeveer 20.00 uur afgelopen zijn. Na een korte pauze bent u allen welkom in de verschillende groepen. De leerkrachten zullen dan het een en ander vertellen over de aanpak in de groep. De avond zal om ongeveer 21.00 uur afgelopen zijn.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober. Het thema van de kinderboekenweek is "Sport" Er zijn in samenwerking met de bibliotheek verschillende activiteiten gepland. U hoort hier nog van.

Schoolkamp groep 7/8

Het afgelopen schooljaar is groep 7/8 op kamp geweest. Daar het dat jaar voor het eerst was dat er een combinatiegroep 7/8 was, is toen besloten om met groep 7 en 8 te gaan en het kamp één keer in de twee jaar te laten plaatsvinden. Aan het begin van dit schooljaar voelt dat toch een beetje kaal. We denken er dan ook over om toch ook dit schooljaar op kamp te gaan. Het kamp wordt dan aan het eind van het schooljaar gehouden. Zoals gezegd denken we er over na, dus heeft u een mening deel die dan gerust met ons!

School Maatschappelijk Werk

Afgelopen maandag is de nieuwe schoolmaatschappelijk werkster bij ons op school geweest. Haar naam is Jacqueline Nederlof en zij komt één keer per twee weken op maandagmiddag. Mocht u behoefte hebben aan een afspraak met haar kunt u contact met haar opnemen via school of via Careyn.

Gym/zwemles

Met ingang van het huidige schooljaar is er in de gym/zwemtijden het een en ander veranderd. De reden voor deze verandering is dat er te veel onderwijstijd aan bewegingsonderwijs opging in het verleden. De zwemlessen kosten de groepen 4 en 5 twee uur per week, daar komt nog een gymles bij. Door met de groepen 3 en 6 ook één keer te gymen in de week wordt de verdeling weer wat rechtgetrokken.

Het rooster ziet er als volgt uit:
Maandag:
13:15-14:15 groep 3/4 Gym in De Tienvoet
14:15-15:15 groep 7/8 Gym in de Tienvoet

Woensdag:
9:15-10:00 groep 4/5 Zwemmen in De Wellen.
Juf Karin gaat met groep 4/5 mee.
De bus vertrekt om 8:45 uur.
(groep 3 blijft in hun eigen klas met juf Rika)
(groep 6 blijft in hun eigen klas met juf Margaret)

Donderdag:
13:15-14:15 groep 5/6 Gym in de Tienvoet
14:15-15:15 groep 7/8 Gym in de Tienvoet

TSO

Naar aanleiding van vragen over de facturatie van de overblijf is in de commissie besloten om dit schooljaar een verandering door te voeren. Het schooljaar wordt verdeeld in 3 termijnen. De deelname aan de TSO wordt goed geregistreerd in de overblijfmap. Na afloop van een termijn wordt de deelname aan de overblijf per leerling geteld en in rekening gebracht. Alle ouders betalen dus achteraf en per bank.

HVO

Vandaag zijn de lessen HVO voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer begonnen. Nu hebben wij nog niet van veel leerlingen de aanvraagstrookjes terug. Bij deze brief krijgt u nog een keer de mogelijkheid om aan te geven dat uw kind de HVO lessen mag volgen. Wanneer er geen strookje op school aanwezig is, blijven de leerlingen gewoon in de groep bij hun eigen juf!

Schoolkalender en schoolgids

Deze week worden de schoolgids en kalender op de site bijgewerkt. Mocht u deze ook graag op papier ontvangen (en eventueel de nieuwsbrief ook) kunt u dat aangegeven op de strook onderaan deze brief.------------------------------------------------------------

Wij willen graag de Nieuwsbrief / schoolgids / kalender
dit schooljaar op papier ontvangen.

Naam leerling:.................................
Groep :....................................