OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #24 - donderdag 18 april 2013

Extra nieuwsbrief Koningsdag

Op 9 april heeft u een extra nieuwsbrief ontvangen over Koningsdag op 26 april.
We vieren deze feestelijke dag gezellig samen met de Regenboog.
In het programma zoals u dat eerder heeft ontvangen zijn nog een aantal aanpassingen gedaan. U vindt in deze nieuwsbrief het definitieve programma.

Bij de dikgedrukte onderdelen bent u van harte welkom!
Omdat het Koningsontbijt een Koningslunch geworden is blijven alle kinderen op school lunchen en hoeven zij geen eten en drinken mee te nemen. Groep 5 t/m 8 heeft hierdoor op 26 april een continurooster tot 14.00 uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben ook de Koningslunch waardoor zij niet om 12.15 uur uit zijn maar om 12.30 uur. Mocht dit extra kwartiertje voor u niet uitkomen neemt u dan even contact op met de juf.

We hebben besloten om het fietsen versieren en meerijden in de optocht te schrappen. Ten eerste wordt dit vaak gedaan op Koninginnedag ( door de oranje vereniging) en ten tweede is fietsen in een optocht te gevaarlijk met zoveel kinderen.

Definitieve programma

8.30 uur Ochtendgymnastiek op het schoolplein
8.45 uur Aubade en ontvangst koninklijke gasten
9.15 uur Optocht door het dorp
(dresscode: rood-wit-blauw-oranje)

10.00 uur Opening landelijke Koningsdag
10.45 uur Koningsspelen; rond de school+ Tienvoet
12.00 uur Koningslunch(verlaat Koningsontbijt)
12.30 uur Begin meivakantie voor groep 1 t/m 4

12.30 uur Eigen programma groep 5/6 en 7/8
14.00 uur Begin meivakantie groep 5/6 en 7/8