OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #23 - dinsdag 09 april 2013

Koningsdag


Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met informatie over koningsdag op vrijdag 26 april!

Deze dag vieren wij samen met de Regenboog.
Het belooft een hele feestelijke dag te worden!

In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten er op het programma staan op deze dag.

Met vriendelijke groet,

Manon Marchelinus

Activiteiten vrijdag 26 aprilDe kinderen worden om 08.45 uur in stijl verwacht. Kledingtip: rood, wit, blauw of oranje!
We gaan samen de vlag hijsen en zingen daarbij Vaderlandse liederen. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken, want we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat Willem-
Alexander met zijn vrouw Maxima en zijn moeder Beatrix onze school zullen vereren met
een bezoek, en dat is géén 1 aprilgrap!

Nadat we het hoge bezoek hebben toegezongen,gaan we in optocht door het dorp, de kinderen op versierde fietsen, de ouders lopend en ons bezoek in een open koets (verschil moet er zijn ).

Als de kinderen op school komen met hun versierde fiets, mogen zij die even stallen tussen de kiss-and ridestrook en Hompeltje en Pompeltje.

Na de optocht krijgen wij een ontbijtje aangeboden van het Koningsdagcomité. We ontbijten deze ochtend dus gezamenlijk op school, toch is het goed om uw kind niet met een lege maag naar school te laten gaan. We ontbijten pas om 9.30 uur en is het goed om voor schooltijd thuis alvast iets te eten.

Om 10.00 uur worden de landelijke Koningsspelen geopend. Dat volgen we rechtstreeks via
het digi-bord. Na de opening maken we de voetjes los met de grootste ochtendgymnastiek
uit de geschiedenis van Heinenoord.

Vanaf 10.45 uur zijn er leuke spelen uitgezet op het plein (groep 1 t/m 6) en spelen de leerlingen van de groepen 7 en 8 apenkooi in de Tienvoet. U bent van harte uitgenodigd om naar de spelen op het plein te komen kijken!

Schooltijden op vrijdag 26 april


Groep 5/6 en groep 7/8 hebben s middags nog een gezellig programma in de eigen klas. De kinderen krijgen hierover meer informatie van hun eigen leerkracht.

Deze laatste dag voor de vakantie eindigt voor alle groepen van Het Anker op de reguliere eindtijd. Groep 1 t/m 4 kan vanaf 12.15 uur genieten van de meivakantie.
Groep 5 t/m 8 heeft vanaf 15.15 uur vrij!

Hulpouders

We zoeken voor de Koningsspelen tussen 10.45-12.00 uur nog ouders om de spelletjes op het schoolplein te begeleiden.

Vindt u het leuk om te helpen?
Meldt u zich dan aan via info@obs-hetanker.nl of op de intekenlijst op het info bord in de hal.

Alvast bedankt!