OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #22 - vrijdag 22 maart 2013

Nieuwbrief maart

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand maart.

Nog een week en dan zit de maand maart er in 2013 ook alweer op!
Volgende week is een korte schoolweek i.v.m. Pasen.
Op vrijdag zijn alle kinderen vrij omdat het Goede vrijdag is. Op donderdag 28 maart vieren wij Pasen op school met de kinderen, hierover lees u in deze nieuwsbrief meer.
Ook op maandag 1 april zijn de kinderen vrij, het is dan 2e paasdag. U kunt volgende week dus genieten van een lang vrij weekend!

Mocht u n.a.v. de informatie in deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan nodig ik u van harte uit om deze met mij te bespreken.

Namens het team wens ik u hele fijne paasdagen toe!

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Koningsdag

Misschien heeft u vanuit de media al vernomen, dat 26 april is uitgeroepen tot Koningsdag.
Op deze dag vinden op basisscholen in Nederland Koningsspelen plaats.
Ook op het Anker wordt 26 april een feestelijke dag.
Over de invulling van deze dag stellen wij u later op de hoogte.

Binnenkomen

Zowel s morgens als tussen de middag gaat
de deur van de school vóór schooltijd open.
In de ochtend gaat de bel om 8.35 uur en in de de middag om 13.10 uur. Kinderen kunnen op deze manier in alle rust naar hun lokaal gaan en de lessen kunnen precies op tijd beginnen.Het komt echter vrij vaak voor dat er nog
kinderen om 8.45 uur of 13.15 uur of zelfs daarna
binnenkomen.
Zij komen dan te laat in het lokaal en verstoren zo het begin van de les. Wij willen heel graag om 8.45 uur en om 13.15 uur starten met de les. Daarom verzoeken wij alle ouders om hun kind op tijd op school te brengen.
De deur kan dan op tijd dicht en de lessen kunnen op tijd van start!

Paasfeest op het Anker


Donderdag 28 maart is het paasfeest bij ons op school.
Deze dag hebben we een continurooster. We beginnen om 8.45 uur en alle kinderen zijn om 14.00 vrij.
In de ochtend zullen de kinderen verschillende paas (knutsel)activiteiten doen.
Om 12.00 beginnen we aan een gezellige paasbrunch!
Daarna begint om 14.00 uur de Paasvakantie tot en met maandag 1 april.
Graag zien we iedereen op dinsdag 2 april weer terug op school.

Open Huis maandag 8 april


Maandag 8 april is er weer een Open Huis in het school gebouw. De deuren staan open van 19.00 uur - 20.30 uur
Aan dit open huis doen de volgende organisaties mee:
Het Anker
De Regenboog
De Bommelschool
Peuterspeelzaal Hompeltje Pompeltje
BSO.

Deze avond is bedoeld voor belangstellende ouders die
meer informatie willen over één of meerdere deelnemende organisaties of die op zoek zijn naar een peuterspeelzaal, basisschool of bso voor hun kind.

Wij hopen uiteraard op een hoge opkomst deze avond, als u nog ouders in uw omgeving kent voor wie deze avond interessant kan zijn wilt u ze dan op dit Open Huis attenderen?
Alvast hartelijk dank!

Kijkochtenden

Ook dit schooljaar staan er weer twee kijkochtenden gepland. U kunt tijdens een kijkochtend een kijkje nemen in een groep. Uiteraard hoort u regelmatig iets van uw kind over hoe het in de klas gaat én heeft u al het nodige gehoord tijdens de algemene ouderavond in september, maar dat is toch anders dan dat u daadwerkelijk in een groep zit en een stukje sfeer proeft.
De kijkochtenden zijn dit schooljaar op dinsdag 16 april en op donderdag 18 april.
U kunt in de klas van uw kind(eren) gaan kijken, maar ook in de andere klassen. Misschien vindt u het juist interessant om te kijken in bijvoorbeeld groep 3/ 4 of groep 8, ook al zit uw kind niet in die groep. Kortom u mag kijken waar u wilt.
Volgende week krijgen alle oudsten kinderen van het gezin een brief mee naar huis waarmee u zich kunt aanmelden voor de kijkochtenden.
U heeft tot maandag 8 april de gelegenheid om het aanmeldstrookje in te leveren.

Datum schoolreis


In de jaarkalender is de datum van de schoolreis helaas niet opgenomen. Dit jaar gaat groep 1 t/m 6 op donderdag 20 juni gezellig een dag op stap.
Groep 7/8 gaan niet mee, zij zijn dit schooljaar al op werkwerk geweest.
De bestemming voor dit jaar staat inmiddels vast maar
waar de schoolreis dit jaar naar toe gaat blijft nog een verrassing!

Vakantierooster 2013-2014

Hieronder treft u het vastgestelde vakantierooster aan van de Stichting Acis.
Het is het rooster voor het volgende schooljaar: 2013-2014.


Herfstvakantie
zaterdag 19-10-2013 t/m zondag 27-10-2013

Kerstvakantie
zaterdag 21-12-2013 t/m zondag 05-01-2014

Acis studiedag
woensdag 05-02-2014

Voorjaarsvakantie
zaterdag 15-02-2014 t/m zondag 23-02-2014

Paasvakantie
vrijdag 18-04-2014 t/m vrijdag 25-04-2014

Meivakantie
zaterdag 26-04-2014 t/m maandag 05-05-2014

Hemelvaart
donderdag 29-05-2014 t/m zondag 01-06-2014

Pinksteren
zaterdag 07-06-2014 t/m maandag 09-06-2014

Zomervakantie
zaterdag 19-07-2014 t/m zondag 31-08-2014

Toelichting:
de data voor de herfst, kerst, voorjaars, mei- en zomervakantie zijn conform het (voorlopige) vakantieschema 2013-2014 van het ministerie van OCW
Het ministerie heeft geen adviesdata gegeven voor de overige vrije dagen c.q. vakanties
De data zijn afgestemd met OVO HW en CSG De Waard

Agenda April


Maandag 1 April
Kinderen vrij- 2e Paasdag

Donderdag 4 April
8.45 uur Koffieochtend ( centrale hal)

Maandag 8 April
19.00-20.30 uur Open Huis

Dinsdag 16 april en donderdag 18 april
Kijkochtend in de klas

Dinsdag 23 april
20.00 uur mr vergadering

Donderdag 25 april
Nieuwsbrief april

Vrijdag 26 april
Rollende pauze groep 3 t/m 8

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei
Meivakantie