OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #21 - donderdag 21 februari 2013

Nieuwsbrief februari

Hierbij ontvang u de digitale nieuwsbrief van de maand februari.

Wij zijn blij dat wij u in deze nieuwsbrief o.a. kunnen informeren over hoe de school het geld dat tijdens de fancy fair is opgehaald heeft besteed!

Ook leest u dat er twee nieuwe, vaste pagina's op de website te vinden zijn onder het kopje over de school; te weten over schoolmaatschappelijk werk en extra verlof.

Als laatste ben ik persoonlijk verheugd dat ik u kan vertellen dat ik met volle teugen geniet van mijn tweede zwangerschap.
Ik voel mij gelukkig prima en wanneer alles volgens plan verloopt zal ik vanaf de laaste schoolweek voor de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan.
Voorlopig is dat nog niet zover en kunt u mij gewoon op school verwachten!

Wanneer u vragen heeft n.a.v. van de informatie in deze nieuwsbrief dan bent u van harte welkom om deze te stellen!

Het team van het Anker wenst iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe.
Graag zien wij alle kinderen op maandag 4 maart weer terug op school!

Met vriendelijke groeten,

Manon Marchelinus

Rapportgesprekken 2e rapport


Van dinsdag 5 maart t/m donderdag 7 maart vinden in de middag en de avond de gesprekken bij het 2e rapport plaats.
De uitnodiging met de definitieve datum en tijd krijgen de kinderen vandaag mee naar huis.

In een 10-minutengesprek informeert de leerkracht u, aan de hand van de toetsen en/of observaties, over de ontwikkelingen van uw kind.

Van u horen wij graag hoe uw kind thuis over school spreekt. Wanneer u relevante informatie voor ons hebt, bijvoorbeeld over externe hulpverleners zoals een logopediste, dan ontvangen wij dat ook graag.

Bent u niet in de gelegenheid om s middags of s avonds te komen, maakt u dan een afspraak met de leerkracht voor een gesprek op een ander moment.

Koffieochtend schoolmaatschappelijk werk (smw)


Op 5 februari was er een informatieve koffieochtend met als onderwerp schoolmaatschappelijk werk.
Tijdens deze bijeenkomst was onze schoolmaatschappelijk werker ( Margot Voorburg) aanwezig om o.a. te vertellen wat smw inhoudt, hoe zij te werk gaat en wanneer zij door school of ouders benaderd kan worden.
Het was zinvolle ochtend met veel nuttige informatie.

Op de website van de school vindt u vanaf heden een vaste pagina met informatie over smw.(onder het kopje over de school). Op deze pagina vindt u ook de contactgevens van Margot Voorburg.

Bij ziekte leerkracht

Bij een ziekmelding van een leerkracht wordt er meteen geprobeerd vervanging te vinden, door het zoeken naar een invalleerkracht binnen stichitng Acis of door de de het overnemen van een groep door de directeur indien aanwezig en de agenda dit toelaat.Meestal lukt dit.
In sommige gevallen kan vervanging weleens een probleem opleveren.
In eerste instantie is het streven om alle groepen op school op te vangen wanneer er geen vervanging gevonden is. De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden dan over de andere groepen verdeeld. Zij nemen taken mee naar de groep waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Wanneer er echt geen oplossing is kunnen we ouders van de kleutergroep vragen hun kind mee terug te nemen naar huis. Wanneer dit niet mogelijk is ( bijvoorbeeld door afspraken die u heeft of werk)zorgt de school voor opvang. Uw kind wordt dan ondergebracht bij een juf in een andere groep.

Uiteraard hopen we dit niet te hoeven doen.

Besteding fancy fair opbrengst


Het is inmiddels al een tijd geleden maar in deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen hoe de school het mooie geldbedrag, dat tijdens de fancy fair van juni 2012 is opgebracht, heeft besteed.

Het schoolteam heeft gezamenlijk de wensen geinventariseerd voor de besteding van dit geld. Bij de definitieve keuze hoe de school de opbrengst zou besteden hebben we 2 voorwaarden gesteld. Het geld wordt gebruikt om onderwijs inhoudelijke zaken aan te schaffen waar in de groepen mee gewerkt kan worden en we zorgen ervoor dat er voor iedere groep iets wordt aangeschaft.

Met veel plezier vertellen wij u dat wij de volgende schoolwensen, dankzij u, nu kunnen verwezenlijken:

- Voor groep 5/6 en groep 7/8 is er bij de methode Alles - in- 1 een mooie en uitgebreide tijdbalk gekomen voor in het lokaal. Deze tijdbalk is geeft kinderen een (chronologisch) beeld van historische tijdvakken en gebeurtenissen.

- voor groep 1/2 wordt de haagse set aangeschaft. Dit is een zeer uitgebreide set van houten blokken opgeborgen in 5 opstapelbare kisten. De bouwset heeft diverse vormen en formaten( kubussen,bouwstenen, tegels) waarmee de mooiste bouwwerken gebouwd kunnen worden!

- Voor groep 3/4 zijn 2 rekenkisten aangeschaft.
Dit zijn houten kisten waarin vijftien rekenspellen zitten. Elk spel zit in een houten kistje. De spellen zijn goed in te zetten tijdens de verlengde instructie, pre-teaching, remedial teaching en spelletjesmiddagen. Voor groep 3 reiken de spellen het getallengebied tot 20 en verder, voor groep 4 tot 100 en verder.

- voor groep 3 t/m 8 komen er voor iedere leerling stilte kubussen in de klas. Tijdens het zelfstandig (ver)werken maken kinderen gebruik van dit hulpblokje.
De kubus heeft 3 pictogrammen, nl.
Rood: Ik werk geconcentreerd niet storen a.u.b.
Vraagteken: ik heb een vraag over de leerstof
Groen: ik ben klaar. Jullie mogen mij vragen stellen.

Door het gebruik van dit hulpmiddel kunnen kinderen aangeven hoe zij graag willen werken. De duidelijke signalen op de kubus zorgen ervoor dat er minder vragen hoeven worden gesteld wat de rust nog meer zal bevorderen.

Namens het hele leerkrachten team en alle kinderen nogmaals hartelijk aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen!

Extra verlof: Nieuw op de website


In nieuwsbrief nr. 17 ( verstuurd op 30 november 2012 en terug te lezen op de website via archief) bent u geinformeerd over het aanvragen en toekennen van extra verlof.
Hierin heeft u o.a. kunnen lezen wanneer u wel en geen recht heeft op extra verlof en hoe u dit kunt aanvragen.

Vanaf heden heeft de website van de school een aparte pagina met informatie over extra verlof. Deze pagina vindt u onder het kopje over de school.

Onderaan deze pagina vindt u ook een link om het formulier waarmee u extra verlof kunt aanvragen kunt downloaden.
Dit formulier is tevens op school te krijgen bij de directeur.

Campina schoolmelk

Campina is al heel veel jaren de leverancier van van schoolmelk.
Middels een brief hebben zij bij basisscholen aangegeven dat zij vanaf het nieuwe schooljaar alleen nog schoolmelk zullen blijven leveren aan scholen waar minimaal 20 leerlingen een abonnemnent hebben op schoolmelk,dit vanwege de logistieke kosten.
Op het Anker hebben momenteel 13 leerlingen een abonnement op schoolmelk. Dit zou voor onze school dus betekenen dat schoolmelk vanaf het nieuwe schooljaar niet meer beschikbaar is.

Wilt u meer informatie over schoolmelk of wilt u uw kind aanmelden voor schoolmelk? Bij juf Plonia zijn folders van Campina over schoolmelk te verkrijgen.

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Agenda maart

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart
Voorjaarsvakantie

Dinsdag 5 maart
or vergadering

Dinsdag 5 maart t/m donderdag 7 maart
Rapportgesprekken : 2e rapport

Week van 11 maart t/m 15 maart
Definitieve adviesgesprekken groep 8

Donderdag 21 maart
Nieuwsbrief maart uit

Donderdag 28 maart
Paasviering - continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag 29 maart
Goede vrijdag - alle kinderen zijn vrij

Maandag 1 april
2e paasdag- alle kinderen zijn vrij