OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #19 - vrijdag 21 december 2012

Nieuwsbrief December

Met grote dank aan de werkgroep van het Kerstfeest, alle hulpouders en aan alle ouders die iets lekkers hebben klaargemaakt voor het Kerstdiner hebben we gisteren het kalenderjaar 2012 in stijl afgesloten !
Het was een heel gezellige en sfeervolle avond en het was fijn om te zien dat er zo'n grote opkomst was voor de afsluiting van de avond.
Graag laat ik u ook nog weten dat het Rad van Fortuin een mooi bedrag van€200 heeft opgebracht!

Namens het hele team wens ik iedereen een hele prettige vakantie en een goede start van 2013 toe!

Vriendelijke groeten,
Manon Marchelinus

Vanuit de directie: Personeelsnieuws

Na de kerstvakantie zal ik mijn werkzaamheden rond de leerlingenzorg en de schoolleiding weer volledig oppakken en van dinsdag t/m vrijdag op school aanwezig zijn. Vanaf de 1e schoolweek na de kerstvakantie geef ik op woensdag weer les in groep 7/8. In januari zal ik op vrijdagochtend nog lesgeven in groep 3/4, vanaf februari zal hier een andere invulling voor zijn.

Juf Karin zal vanaf 1 februari haar vrije dag wisselen van vrijdag naar maandag. Meester Ben van Driel, die nu al op dinsdag in groep 5/6 lesgeeft, zal vanaf dat moment op maandag in groep 3/4 gaan lesgeven.
In januari is meester Ben al beschikbaar op maandag en zal dan al in groep 3/4 aanwezig zijn om kennis te maken met de groep en samen met juf Karin te zorgen voor een warme overdracht.
Doordat meester Ben de vrije dag van juf Karin gaat invullen komt er meer tijd vrij voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden m.b.t. de leerlingenzorg en de schoolleiding.

Juf Esther Abresch zal na de kerstvakantie niet meer terugkeren op Het Anker, Deze week was haar laatste week op school. Zij heeft de afgelopen periode ingevallen in groep 3/4 en groep 7/8. Hierbij bedanken wij haar voor haar inzet de afgelopen periode op school.

Nieuwjaarsreceptie


Het team van Het Anker nodigt alle ouders graag uit voor de nieuwjaarsreceptie op school op dinsdag 8 januari van 19:00 20:30 uur.
Onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers kunnen wij elkaar dan de beste wensen voor 2013 overbrengen.

Ook de kinderen hebben voor hun ouder(s) een wens voor 2013

Deze hebben zij voor u opgeschreven en op deze avond kunt u de wens van úw kind (tussen de andere wensen) zoeken en meenemen naar huis.
Er is ook de mogelijkheid om deze avond een wens aan uw
kind(eren) te schrijven, wij zorgen er dan voor dat hij/zij deze de volgende dag krijgt op school!

Wij hopen u op 8 januari te mogen ontvangen!
Vriendelijke groeten,
Team van het Anker.

Veilig vuurwerk afsteken


Elk jaar weer zijn er ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen. De meeste ongelukken gebeuren doordat mensen het vuurwerk niet goed afsteken of niet de goede hulpmiddelen gebruiken.

Lees de tips en voorkom ongelukken:
...bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek
...draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid
...stop vuurwerk nooit in je zakken
...steek vuurwerk af op een rustige open plek en ...zorg dat niemand wordt geraakt
...lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing
...gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril
...zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand
...ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren
...laat vochtig en oud vuurwerk liggen
...steek weigeraars niet opnieuw af.

Januari toetsmaand


Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken we in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorende toetsen bepaalt de leerkracht waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling. Zo kan er goed worden ingespeeld op de behoeftes van de leerling.

De volgtoetsen van Cito en de resultaten


Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Door daarnaast één of twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, krijgt de leerkracht extra informatie. Dit geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft een kind de beste kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Toetsen van Cito


Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Wat is het verschil? De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om
het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende vooruit is gegaan.

Verschil in scores


Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de toetsen van Cito? Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Het omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.

Vanaf de tweede week van januari 2013 wordt er gestart met het afnemen van de cito toetsen. Het is voor de leerlingen prettig als ze deze toetsen in alle rust kunnen maken. Wilt u daarom ook afspraken met tandartsen, orthodontisten, huisartsen, etc zoveel mogelijk buiten de schooltijden om plannen? Hierdoor hoeven de leerlingen niet halverwege een toets de klas te verlaten of een toets later in te halen.

Diplomazwemmen groep 4 en 5

Kinderen die mogen afzwemmen krijgen voor 14 januari 2013 een formulier mee naar huis met de mededeling dat ze mogen afzwemmen. Dit formulier moet, bij de kassa van het zwembad, vóór 26 januari 2013 ingeleverd worden en betaald zijn.
Indien er geen afzwemformulier is afgegeven dan komt de leerling niet voor het diplomazwemmen in aanmerking.
De kosten voor het A, B en C diploma bedragen 11,75 en voor het Cadet diploma 8,50.


Het diplomazwemme nvindt plaats op 2 februari 2013.
Zwembad de Wellen heeft de volgende planning gemaakt voor het diplomazwemmen voor de scholen:

A/B diploma :13.00 uur
C diploma: 14.00 uur
Cadet: 15.00 uur
Ranger: 16.00 uur

Natuurlijk zijn alle ouders en verdere familie van harte welkom om naar de prestaties van de kinderen te komen kijken op 2 februari 2013.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.zwembaddewellen.nl

Agenda Januari

Maandag 24 december t/m zondag 6 januari
Kerstvakantie

Dinsdag 8 januari
Nieuwjaarsreceptie van 19:00 - 20.30 uur

Dinsdag 15 januari
or vergadering

Woensdag 23 januari
Nationaal Schoolontbijt

Dinsdag 29 januari
mr vergadering

Donderdag 31 januari
Nieuwsbrief uit