OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #165 - vrijdag 15 juni 2018

Voorlichting pubers

Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit.

Seksuele vorming is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en speciaal onderwijs. Het ministerie van OC&W wil hiermee aan de ene kant seksuele dwang of grensoverschrijdend gedrag voorkomen, maar ook homonegatief gedrag. En aan de andere kant respectvol gedrag dan wel seksuele weerbaarheid van leerlingen bevorderen.

Ook in andere kerndoelen zijn aanknopingspunten te vinden met seksuele vorming. Leerlingen moeten bijvoorbeeld ook voor hun eigen gezondheid en welzijn zorgen en kennis hebben van functies van het lichaam.

De kinderen van groep 7 en 8 kregen de voorlichting aan de hand van twee brochures. U vindt de brochures op de groepspagina van de bovenbouwgroep en in deze nieuwsbrief:

Voor de meisjes: pubergidsmeisjes.pdf
Voor de jongens: pubergidsjongens.pdf

Foto's Blijdorp


Donderdag 14 juni vertrokken de kinderen van groep 1 t/m 6 per dubbeldekker naar Blijdorp. In dit fotoalbum een impressie door de camerabeelden van een van de begeleiders.

Er was veel te zien en te beleven en de patatjes en het ijsje werden goed ontvangen. Zonder files waren de kinderen weer ruim op tijd terug bij school.

Alle begeleiders hartelijk dank voor de medewerking aan deze fijne dag!

Les archeologie

Op vrijdag 22 juni krijgen de kinderen van groep 6-7-8 een bijzondere les archeologie.

In Strijen is drie jaar geleden een 70 cm brede sleuf gegraven over de hele lengte van de Kerkstraat voor de aanleg van een afvoerleiding voor het hemelwater. Er was geen tijd om de grond ter plekke uitgebreid onderzoek te doen. De grond is vervolgens in grote zakken gepakt. Deze zakken zijn naar het streekmuseum in Heinenoord gebracht.

Om de grond te kunnen onderzoeken, is de hulp van onze leerlingen gevraagd om in de grond mee te speuren naar naar sporen uit het verleden.

Rapport en spreekavond

Donderdag 21 juni ontvangt u het rapport van uw kind. In dit rapport treft u weer een nieuw overzicht aan van de bij uw kind recent afgenomen Cito-toetsen.

Voor de oudste en jongste kleuters die al enkele maanden op school zitten, betreft dit een overzicht van het observatie- en registratiesysteem Kijk! In dit systeem worden allerlei ontwikkelingsfasen van het jonge kind beschreven.

Mocht u vragen over deze toetsen / observaties hebben of toelichting op het rapport behoeven dan is er in de week van 3 juli op school gelegenheid voor een 10-minutengesprek. U kunt daar een afspraak voor maken met de leerkracht.

Begeleiding naar de zwemlessen

Op woensdagochtend gaan de kinderen van groep 4-5 ook in het nieuwe schooljaar weer met de bus naar het zwembad De Wellen in 's-Gravendeel voor de wekelijkse zwemles.

Om in zowel de jongens- als de meisjeskleedzaal toezicht te realiseren is het prettig wanneer er wekelijks een ouder mee gaat als begeleider. Wilt u mee met deze zwemles, geeft u dat dan voor eind juni door aan juf Jacomien. Zij maakt een rooster voor het hele schooljaar. Uiteraard kunt u onderling met elkaar ruilen wanneer een datum u niet schikt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!

Schilders gezocht

De leerlingen van de bovenbouw oefenen druk met de musical voor het aanstaande afscheid van groep 8. Bij het inschilderen van het decor kunnen wij de hulp van ouders goed gebruiken. Wilt u een schilderskwast ter hand nemen en het decorontwerp 'inkleuren'? Meester Martin hoort graag van u!

Agenda voor juni


 • Zondag 17 juni:
  Vaderdag

 • Maandag 18 juni:
  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Woensdag 20 juni:
  Groep 1-2 brengt een bezoek aan Klein Profijt

  Praktisch verkeersexamen (op de fiets) voor groep 7

 • Donderdag 21 juni:
  Groep 1-2 krijgt om 14.15 uur bezoek van de voorleesjuf

  Uitreiking zomerrapporten

  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Vrijdag 22 juni:
  Groep 6-7-8 bezoekt het museum in Heinenoord voor een les over archeologie

 • Maandag 25 juni:
  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Woensdag 27 juni:
  Diplomazwemmen

 • Donderdagmiddag 28 juni:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

  Na schooltijd: Sport op het schoolplein

 • Dinsdag 3 juli:
  Spreekavond groep 1 t/m 7

 • Donderdag 5 juli:
  Patatjesdag voor alle kinderen van Het Anker. Er wordt op school gegeten en de TSO trakteert iedereen op patat!

 • Donderdagmiddag 5 juli:
  Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdag 10 juli:
  Musical groep 6/7/8

 • Woensdag 11 juli: (datum onder voorbehoud)
  's Avonds is er een barbecue voor groep 8

 • Vrijdagmiddag 13 juli:
  Alle leerlingen zijn vrij. Fijne vakantie!

 • Zaterdag 14 juli:
  Zomervakantie (t/m zondag 26 augustus)