OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #157 - woensdag 04 april 2018

Schoolfotograaf


Dinsdag 10 april brengt de schoolfotograaf een bezoek aan Het Anker.

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen op obs Het Anker. Op dinsdag, 10 april 2018 komen we bij uw zoon of dochter op school voor het maken van de jaarlijkse schoolfoto. Wij komen dan met twee enthousiaste fotografen. Uw zoon of dochter zal dan individueel gefotografeerd worden, met zijn of haar klas en eventueel met schoolgaande broertjes en/of zusjes.

Laat uw kind stralen met lichte en rustige kleding. Mocht uw kind samen op de foto gaan met zijn of haar broertjes en/of zusjes dan adviseren wij de kleding op elkaar af te stemmen voor een spetterend resultaat.

Het is mogelijk om voor schooltijd broers en zussen van buiten de school ook op de foto te zetten met uw zoon of dochter. Hiervoor kunt u zich inschrijven via de school. Er hangt een intekenlijst op het prikbord in de gang bij de onderbouwgroepen.

Uw kind zal via school een inlogkaart ontvangen. Op de inlogkaart staan alle gegevens en uw unieke inlogcode om de resultaten te bekijken en eventueel te bestellen.

U bent van harte welkom om ook alvast een kijkje te nemen op onze website
www.holland-fotostudio.nl onder het kopje schoolfotografie.

Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,

Het team van Holland Fotostudio

NB
In bijgaande brief kunt u de achtergronden bekijken die door school, in overleg met de fotograaf, gekozen zijn: nr. 5 en nr. 9:
Het_Anker_ouderbrief_2018.docx

Taal Actief

De huidige taalmethode, die in de groepen 4 t/m 8 gebruikt wordt, is aan vervanging toe. De komende weken maken wij gebruik van een proefperiode waarin gewerkt wordt met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Bij deze methode kan gewerkt worden met boeken en schriften maar er is ook oefenmateriaal op het chromebook.

Groep 3 gaat de boer op

Donderdag 5 april brengt groep 3 een bezoek aan de melkveehouderij van de familie Troost in Maasdam.

Verkeersexamen

Donderdag 5 april maken de kinderen van groep 7 op het school het verkeersexamen (theorie). Het praktijkexamen volgt later dit schooljaar. Zodra de datum bekend is, wordt dit vermeld in de kalender.

Bovenbouwers in de bloemen

Op woensdag 11 april gaat de bovenbouwgroep de boer op. Zij bezoeken een leliekwekerij tussen Piershil en Nieuw-Beijerland. Voor het vervoer bij deze excursie is meester Martin nog op zoek naar een ouder die wil rijden.

Vertrek: Even na 9 uur. Na het bezoek van ongeveer een uur, verwachten we tegen 11 uur terug te zijn in Heinenoord.

Eindtoets groep 8

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt door de leerlingen van groep 8 's morgens gewerkt aan de Eindtoets. De a.s. schoolverlaters maken de IEP-toets. Zij werken onder leiding van juf Marietta tijdens de afname in het lokaal van groep 4-5 die op visite gaan bij de bovenbouw.
De uitslagen van de IEP-toets zijn na de meivakantie, in de week van 22 mei, bekend.

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk niveau de kinderen beheersen.

Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

Voor meer info, bekijk de ouderfolder.

Herdenking slachtoffers WOII

De Tweede Wereldoorlog is onderdeel van het onderwijsprogramma van de bovenbouw. Om onze kinderen ook bij de lokale geschiedenis te betrekken heeft Het Anker het oorlogsmonument in Heinenoord, langs de N217, geadopteerd.

De kinderen van groep 6-7-8 leggen in het kader van de herdenking op donderdag 19 april bloemen bij het monument 'Moeder' in Heinenoord. Het monument verwijst naar de burgerslachtoffers en het Verzet in Nederland.

Koningsspelen


Vrijdag 20 april is de laatste schooldag voor de meivakantie. Op die ochtend worden in heel Nederland de Koningsspelen georganiseerd. We vieren de verjaardag van onze koning met sport en spel en een gezamenlijk ontbijt.

Na het ontbijt komen de kinderen in actie met allerlei spellen. De leerlingen van de onder- en middenbouwgroep volgen een spelcircuit met echte 'Oranje spellen' rond het schoolgebouw. De bovenbouwgroep krijgt een eigen sportprogramma.

In de groepen wordt al geoefend met de zang en dans bij het bijbehorende feestlied. Hou je van verkleden? Een rood-wit-blauwe of oranje outfit past goed bij deze feestdag!

De schooldag eindigt 20 april voor alle leerlingen om 12.15 uur en dan begint de meivakantie.

Clown Jopie trakteert

Clown Jopie viert zijn 25-jarig jubileum en trakteert alle kinderen op een gratis toegangskaartje voor het circusfeestje!

Datum: Vrijdag 27 april
Tijd: 9.45 tot 10.45 uur
Locatie: De Tienvoet

Ochtendpauze = fruitpauze

In de week na Pasen krijgen de kinderen op school:
* banaan
* peer
* watermeloen

Het einde van 20 weken gratis fruit voor onze leerlingen komt in zicht. In de week van 16 april komt de laatste levering waarbij we fruit en/of groente krijgen.

We kijken met plezier terug op de afgelopen maanden waarin het fruit door de kinderen enthousiast werd ontvangen.

Ochtendpauze = fruitpauze
Na de meivakantie zetten we graag de goede gewoonte voort van fruit in de ochtendpauze. Doet u mee en geeft u fruit of groente mee voor de ochtendpauze?

Agenda voor april


 • Donderdag 5 april:
  Verkeersexamen (theorie) voor groep 7

  Groep 3 bezoekt een melkveehouderij in Maasdam

 • Dinsdag 10 april:
  De schoolfotograaf bezoekt Het Anker

 • Woensdag 11 april:
  Survivalzwemmen. Alle kinderen zwemmen met een T-shirt aan

  Excursie groep 6-7-8 Leliekwekerij in Piershil

 • Dinsdag 17 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 18 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 19 april:
  Groep 6-7-8 leggen een krans bij het 4-5 mei monument 'Moeder' in Heinenoord

 • Vrijdag 20 april:
  Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

 • Zaterdag 21 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 6 mei)