OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #155 - donderdag 22 maart 2018

Musical Sprokkeltje


Dinsdag 20 maart werd de musical 'Sprokkeltje' uitgevoerd. Onder leiding van muziekdocente Marieke de Vries, namen alle leerlingen van Het Anker deel aan dit muzikale verhaal.

De musical zat - zoals dat hoort in een echte musical - vol met liedjes en muzikale intermezzo's. De uitvoering was het slotstuk van een lessenserie waarbij de kinderen de liedjes leerden en o.a. les kregen over ritmes en toonhoogte. Tijdens de handenarbeidlessen maakten de kinderen muziekinstrumenten.

De kinderen hebben van de lessen en de uitvoering genoten en hopelijk u ook!

Personeelsnieuws

Juf Margaret is onlangs gestart met een studie. Het is de Masteropleiding Educational Needs. De opleiding duurt twee jaar en krijgt dan een praktisch vervolg met een stage in het derde jaar.

Deze studie wordt vanuit Acis aan het personeel aangeboden en valt onder de regeling van de Lerarenbeurs. Margaret krijgt daardoor voor deze opleiding studieverlof. Zij is dan ook, vanaf schooljaar 2018-2019, per week een dag minder in de klas aanwezig.

Vervangingsbeleid

Een invalleerkracht vinden voor een zieke juf of meester is tegenwoordig niet eenvoudig. Acis start daarom volgend schooljaar met een nieuw beleid waarbij er op elke school extra personeel wordt benoemd waardoor een eerste ziektevervanging snel opgelost kan worden.

Op alle scholen van Acis ontstaat daardoor vacatureruimte. Zie voor de vacature de volgende link.

Kleedjesfeest!

Op vrijdagmiddag 23 maart kun je de kleedjesmarkt te bezoeken. Kom je gewoon even kijken en misschien wel iets lekkers eten en drinken? Je bent van harte welkom!

Op het schoolplein: 14.15 uur tot max. 16.00 uur

Gastlessen over het milieu


Vrijdag 16 maart kwam vuilnisman Erik Weijers vanuit de RAD in alle groepen les geven over afval en ons milieu. Wat gebeurt er met alles wat we weggooien? We leren over scheiden van afval en over recycling. We zoeken plaatjes van het afval en de juiste afvalbak bij elkaar.

Buiten bekijken we een echte vuilnisauto en mogen zelfs even, om de beurt, in de cabine zitten en kijken via de camera wat er achter de auto gebeurt. Een leerzame ochtend! In het fotoboek een impressie van de les in groep 1-2.

Schoon!


Op woensdag 21 maart, het begin van de lente, startten alle kinderen van Het Anker met een schoonmaakactie 'Supporters van schoon'. Gewapend met handschoenen en een vuilniszak gingen de kinderen op en rond het schoolplein op zoek naar zwerfafval.

De actie resulteerde in een heerlijk schone speelplaats! Voor de midden- en bovenbouwgroep is er als bonus een aanvulling op het buitenspeelmateriaal. Nieuwe ballen, springtouwtjes, elastieken en stoepkrijt worden enthousiast ontvangen door de kinderen. De kleuters krijgen hun karren en fietsjes weer opgeknapt terug. Dat loopt straks weer gesmeerd. Laat de lente maar komen!

Groep 4-5 kan 'de boom in'

Vrijdag 23 maart gaat groep 4-5 op excursie naar een les van het Hoeksche Waards Landschap. De les is van 10.30 tot 12.00 uur in het Veerbos in Numansdorp. Wij verwachten om 12.15 uur terug te zijn.

Excursie:
We gaan meten, hoe hoog is die boom? Hoe dik is de stam? Hoe lang zijn de wortels?
We gaan ook serieus onderzoek doen. Wat doet het blad voor de boom, en wat doet het blad voor ons en hoe werkt dat?
Verder krijgen we informatie over schors, over stekels en doornen en nog veel meer. We nemen de bomen grondig onder de loep.

Schoolfruit

In de week van 26 maart is er voor alle kinderen:

 • Komkommer
 • Appel
 • Waspeen

  Eet smakelijk!

 • Groep 1-2 gaat op stap

  Groep 1-2 gaat de boer op. Zij worden op dinsdag 27 maart om 09:15 uur verwacht bij:

  Melkveebedrijf fam. Westerlaken
  Middelsluissedijk WZ 95A
  3281 LH Numansdorp

  Verkeersles

  Op dinsdag 27 maart krijgen de kinderen van de bovenbouw een gastles over vrachtwagens en de dode hoek.

  Met Veilig op Weg willen we de meest kwetsbare groep - jonge fietsers - op een leuke en zeer belevingsgerichte manier bewustmaken van vrachtauto's in het verkeer. Dat doen we door met een vrachtauto en lesmateriaal basisscholen in het hele land te bezoeken.

  In 1,5 uur krijgen de leerlingen een complete les. In de klas krijgen ze een theorieles met een film en een test. Daarna gaan ze naar buiten waar de vrachtauto klaarstaat voor de praktijkles. Na afloop krijgen de leerlingen een kleine attentie als aandenken aan de les mee naar huis.

  Paasfeest


  Voor donderdag 29 maart staan er paasactiviteiten op de planning. De groepen t/m 3 gaan eieren zoeken. De groepen 4 t/m 8 gaan een speurtocht doen. Alle groepen hebben een creatieve activiteit en natuurlijk geniet iedereen van het paaslunchbuffet!

  Door het continurooster op deze dag, gaat de school om 14.15 uur uit.
  Vrijdag 30 maart en maandag 2 april is de school gesloten i.v.m. het Paasweekend.

  Agenda voor maart en april

  • Woensdag 21 maart:
   Opschoondag rond de school

  • Donderdagmiddag 22 maart:
   Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

  • Vrijdag 23 maart:
   Excursie 'Je kan de boom in!' groep 4-5 (Numansdorp-Veerbos)

   Kleedjesmarkt (14.15 - 16.00 uur)

  • Maandag 26 maart:
   Groep 1-2 krijgt bezoek van de voorleesjuf

  • Dinsdag 27 maart:
   Groep 1-2 bezoekt een melkveehouderij

   Vrachtwagenles (dode hoek) groep 6-7-8

  • Donderdagmiddag 29 maart:
   Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen

  • Donderdag 29 maart:
   Paaslunch en paasactiviteiten (continurooster, 14.15 uur uit)

  • Vrijdag 30 maart:
   Goede Vrijdag. De school is gesloten

  • Maandag 2 april:
   Tweede Paasdag. De school is gesloten

  • Donderdag 5 april:
   Verkeersexamen (theorie) voor groep 7

   Groep 3 bezoekt een melkveehouderij

  • Dinsdag 10 april:
   De schoolfotograaf bezoekt Het Anker

  • Woensdag 11 april:
   Survivalzwemmen. Alle kinderen zwemmen met een T-shirt aan

   Excursie groep 6-7-8 Leliekwekerij in Piershil

  • Dinsdag 17 april:
   Eindtoets groep 8

  • Woensdag 18 april:
   Eindtoets groep 8

  • Donderdag 19 april:
   Groep 6-7-8 leggen een krans bij het 4-5 mei monument 'Moeder' in Heinenoord

  • Vrijdag 20 april:
   Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

  • Zaterdag 21 april:
   Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 6 mei)