OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #148 - woensdag 07 februari 2018

Miss Avery


Na de voorjaarsvakantie komt onze tweede Amerikaanse juf op school. Miss Nicole is weer terug naar de VS en Miss Avery zet op 7 maart voet op Nederlandse bodem. Avery verdeelt haar stage over onze school en over obs 't Kraaienest in Piershil. Met deze stage rondt zij haar onderwijsopleiding af.
Avery gaat stage lopen in alle groepen. Zij stelt zich hier aan u voor:


Hello! My name is Avery Stock and I am from The United States. I will be studying in Heinenoord from March to May. I was born and raised in Dallas, Texas. My family includes me, my twin sister, mom, dad, our dog, and my guinea pig (Jacques Pierre).

I am a senior at The University of Alabama and will graduate in May. I have been given the chance to work with your incredible children. My college major is Elementary Education but I plan to attend graduate school to become an Elementary School Counselor. I would then like to work for The Department of Defense, teaching on naval or army bases around the world.

Traveling has always been my passion and I am so grateful to have the opportunity to visit The Netherlands. I cannot wait to meet your kids!

Diploma's voor groep 3

De kinderen van groep 3 hebben een felicitatie verdiend. Zij kregen deze week allemaal het diploma voor het behalen van Kern 6 van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Er zijn 12 kernen dus de helft van de lesstof voor dit schooljaar zit er op en nu hebben de kinderen alle lettertekens geleerd. Met die letters kun je alles lezen. Hoera!
Juf Marietta reikte de diploma's uit. Gefeliciteerd allemaal!

Gerard Cox las voor

De foto's van de voorleesmiddag door Gerard Cox vindt u via deze link.

Museumbezoek

Op donderdagmiddag 8 februari brengen de kinderen van groep 4-5 en 6-7-8 een bezoek aan het Museum Hoeksche Waard. Daar is een tentoonstelling over de watersnoodramp die dit jaar 65 jaar geleden plaatsvond. Naast de tentoonstelling krijgen de kinderen nog informatie over polders. De Hoeksche Waard is een eiland, gewonnen op de zee. Telkens kwamen er polders bij. Hoe ging dat? Wie zorgden er voor dat er dijken aangelegd werden? En wie hielden in de gaten dat er geen gaten in de dijk kwamen? Wat gebeurde er als de dijken toch doorbraken? Gebeurde dat vaak? Over polders en besturen is het een en ander te zien en te leren in het museum. In welke polder ligt jouw dorp?

Tentoonstelling Watersnoodramp
Aan de hand van vijf thema's wordt de watersnoodramp van 1953 in herinnering gebracht in een tentoonstelling bij Museum Hoeksche Waard. Vijf infopanelen, met tekst en foto's geven de bezoeker een idee over de dreiging die voorafging, de dag van de ramp zelf, de ontreddering, onzekerheid, angst, verlies maar ook kleine geluksverhalen die men meemaakte. De noodhulp die (langzaam) op gang kwam, met aandacht voor de gebrekkige communicatiemiddelen uit die tijd en de herbouw met hulp van buitenaf, die kwam in de vorm van gereedschappen, geld, inboedels en woningen. Als laatste worden de Deltawerken na de ramp in beeld gebracht.

De beelden, in de vorm van foto's en kort filmmateriaal, vormen het verhaal en spelen een grote rol. Ook worden objecten getoond in een vitrine.

Wie ben ik?

Dinsdag 20 februari verwachten wij een bijzondere bezoeker op Het Anker. Deze man komt langs in groep 4-5 en in groep 6-7-8. De bezoeker komt niet zomaar langs maar hij komt ons met zijn verhalen meenemen, terug in de tijd. We gaan terug naar de tijd van de Romeinen...

Brandveiligheid

Na de bovenbouw is dinsdag 13 maart groep 4-5 aan de beurt voor een gastles van de brandweer over brandveiligheid.

Kinder-kleedjes-feest!

Zuinig omgaan met eigen en andermans spullen en met het milieu. Dat is een boodschap die wij onze kinderen willen meegeven. De komende weken krijgt het milieu op verschillende manieren extra aandacht. In alle groepen krijgen de kinderen een gastles vanuit de RAD, bij de muziek- en handvaardigheidslessen ervaren zij dat er van afval leuke en soms muzikale dingen gemaakt kunnen worden en dat spullen die de een niet meer leuk vindt, voor een ander nog waardevol kunnen zijn. Het project wordt op vrijdag 23 maart afgesloten met een echte kleedjesmarkt.

Wat is het kinderkleedjesfeest?
Iedere leerling van Het Anker mag meedoen door een plaatsje op het schoolplein te huren. Voor 2 euro krijg je een plekje van 1 bij 2 meter groot. Op dit 'een kleedje' mag je je eigen spulletjes uitstallen die je voor de verkoop aanbiedt. De opbrengst is natuurlijk voor jezelf.

Het doel van dit feest is om de kinderen te laten ervaren dat veel spullen een tweede leven verdienen. Ook oefenen zij bij deze activiteit met praktisch rekenen door het prijzen van de koopwaren, (munt)geld, geld wisselen e.d.

Deelname aan het kleedjesfeest is vrijwillig. Het feest gaat om 14.15 uur van start en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. De deelnemers zijn leerlingen van Het Anker maar natuurlijk mogen zij geholpen worden door bijvoorbeeld (groot)ouders of oudere broers of zussen. Graag zelfs!
De leerkrachten zijn op de markt aanwezig voor het algemene toezicht op een ordelijk verloop van de middag.

Om 13.45 uur gaat de markt voor de deelnemers open en kunnen zij hun koopwaar uitstallen.
Alle spulletjes die niet verkocht worden nemen de deelnemers aan het eind van de markt weer mee naar huis.

Wie doet er mee? Inschrijven kan van 6 tot 16 maart bij de groepsleerkracht. Je inschrijving is definitief wanneer je ook (zelf) het inschrijfgeld van 2 euro per 'kleedje' betaald hebt.

Bijeenkomst: Gescheiden opvoeden

Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van je kind. Zeker na de scheiding. Soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer je gaat scheiden, gebeurt er veel tussen jou en je ex-partner. Dit kan ervoor zorgen dat het niet meer lukt om goed samen te werken en afspraken te maken over de opvoeding van je kind. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in op belangrijke themas die hier bij komen kijken.

Wanneer en hoe vaak?
4 bijeenkomsten:
5 maart 2018 09.30-11.00
5 april 2018 19.30-21.00
18 mei 2018 09.30-11.00
8 oktober 2018 19.30-21.00

Locatie
Oud-Beijerland, Thielmonde 24

Kosten
Geen

Informatie of aanmelden
Via kwadraad.nl of T 088 900 4000

Traktatietips

Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken.

Traktatietips

 • Groente en fruit in een leuk jasje.
 • Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
 • Kleine porties, zoals een rozijnendoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, of een mini eierkoek.

  Meer tips over trakteren vindt u via deze link.

 • Agenda voor februari en maart

  • Woensdag 7 februari:
   Wakzwemmen. Alle kinderen zwemmen met een T-shirt aan
   Groep 6/7/8 krijgt een gastles over brandveiligheid

  • Donderdag 8 februari:
   Groep 4-5 en 6-7-8 bezoeken het museum Hoeksche Waard met een tentoonstelling over de watersnoodramp

  • Woensdag 14 februari:
   Studiedag team obs Het Anker. Alle leerlingen zijn vrij

  • Donderdagmiddag 15 februari:
   Groep 1-2 bezoekt 's morgens de theatervoorstelling 'Reismuis'
   Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

  • Dinsdag 20 februari:
   Gastles voor groep 4-5 en voor groep 6-7-8 door een bijzondere bezoeker...

  • Donderdagmiddag 22 februari:
   Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen

  • Donderdag 22 februari:
   Winterrapporten worden uitgereikt

  • Maandag 26 februari t/m zondag 4 maart:
   Voorjaarsvakantie

  • Maandag 5 en donderdag 8 maart:
   Na schooltijd: Sport op het plein

  • Dinsdag 6 maart:
   Spreekavond groep 1 t/m 8 en adviezen voor groep 8
   In de week van 5 maart is er na schooltijd eveneens gelegenheid om met de leerkracht te spreken

  • Donderdag 8 maart:
   Groep 6-7-8 krijgt een gastles over de scheepvaart

  • Week van 12 maart:
   Week van het geld

  • Maandag 12 en donderdag 15 maart:
   Na schooltijd: Sport op het plein

  • Dinsdag 13 maart:
   Gastles brandveiligheid voor groep 4-5

  • Maandag 19 maart:
   Voorstelling 'De zaak Vlaskamp' voor groep 6-7-8
   Locatie: De Drie Lelies, Puttershoek (10.45-11.45 uur)
   Bus staat om 10.05 uur klaar

  • Dinsdag 20 maart:
   Opvoering mini-musical 'Sprokkeltje'

  • Donderdagmiddag 22 maart:
   Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

  • Vrijdag 23 maart:
   Excursie 'Je kan de boom in!' groep 4-5 (Numansdorp-Veerbos)

   Kleedjesmarkt (14.15 - 16.00 uur)

  • Maandag 26 maart:
   Groep 1-2 krijgt bezoek van de voorleesjuf

  • Dinsdag 27 maart:
   Vrachtwagenles (dode hoek) groep 6-7-8

  • Donderdagmiddag 29 maart:
   Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen

  • Donderdag 29 maart:
   Paaslunch en paasactiviteiten (continurooster, 14.15 uur uit)

  • Vrijdag 30 maart:
   Goede Vrijdag. De school is gesloten