OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #144 - woensdag 17 januari 2018

Nationale Voorleesdagen

Op woensdag 24 januari gaan de Nationale Voorleesdagen weer van start. Dat betekent dat er 10 dagen lang extra aandacht wordt besteed aan het plezier in lezen en voorlezen. Voor de kleuters van Het Anker staat er al een grote voorleesmand klaar met prachtige prentenboeken.

In de bovenbouwgroep gaan enkele van onze leerlingen voorlezen bij de peuters van Hompeltje en Pompeltje. Natuurlijk lezen de leerkrachten in de klas voor en lezen de kinderen zelf.

Op donderdagmiddag 25 januari komt er een speciale bezoeker naar Het Anker om aan alle groepen voor te lezen. Het is Gerard Cox.
Veel plezier allemaal!

Schoolfruit


In de week van 15 januari krijgen de kinderen op school:
* mandarijn
* komkommer
* peer

Groep 8 bezoekt het Hoeksch Lyceum

Op donderdag 18 januari zal groep 8 een drietal kennismakingslessen op het Hoeksch Lyceum bijwonen. De kinderen worden aan het einde van de ochtend opgehaald met de bus. De kinderen van groep 8 zullen daarom tussen de middag niet naar huis gaan, maar kunnen op school hun lunch opeten.

Wij verwachten tussen 15.45 uur en 16.15 uur terug zijn in Heinenoord.

NB
De kinderen van groep 6 en 7 volgen het reguliere programma.

Jeugdgezondheidszorg op school

Jaarlijks worden alle kinderen van groep 2 onderzocht door de schoolarts. U heeft hiervoor via school een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Dit schooljaar staan de onderzoeken gepland op donderdagochtend 25 januari en maandag 29 januari. De onderzoeken vinden plaats op school, in de personeelskamer.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen. De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders een digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.

De leerkracht van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.

Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.

Ouderbijdrage

Van veel ouders mochten wij de jaarlijkse ouderbijdrage al ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Mocht u nog niet aan het overmaken zijn toegekomen dan verzoeken wij u dit op korte termijn in orde te maken.

Graag de ouderbijdrage van dit schooljaar (55 euro per kind) over maken naar:

rekeningnummer NL43 RABO 0123198011
t.n.v. OBS Het Anker Ouderraad
met vermelding van de naam van uw kind(eren).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het bedrag in een keer over te maken dan kunt u de factuur in termijnen voldoen.

Meedoenregeling Werk & Inkomen Hoeksche Waard

Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) is de organisatie die voor de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard inwoners o.a. tijdelijke inkomensondersteuning biedt. In de Hoeksche Waard is er een Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar. De regeling is bedoeld voor ouders die een laag inkomen hebben. Voor basisschoolleerlingen kan een bijdrage worden aangevraagd voor:
lijst

 • Maatschappelijke activiteiten: bioscoop, dierentuin, theater, telefoonkosten enz.
 • Sport- en sociaal culturele activiteiten
 • Schoolkosten

  Voor info of vragen kunt u contact opnemen via 088-6471100 of www.wi-hw.nl.

 • Agenda voor januari


  • Januari:
   Toetsmaand

  • Donderdagmiddag 18 januari:
   Groep 6-7 gaat bibliotheekboeken ruilen

   Groep 1-2 krijgt bezoek van de voorleesjuf

   Groep 8 volgt proeflessen op het Hoeksch Lyceum

  • Maandag 22 januari:
   Screening logopedie voor leerlingen uit groep 2

  • Woensdag 24 januari:
   Start van de Nationale Voorleesdagen

  • Donderdagochtend 25 januari:
   Onderzoek groep 2 Jeugdarts

   Bovenbouwleerlingen lezen voor bij de peuters van Hompeltje en Pompeltje

  • Donderdagmiddag 25 januari:
   Gerard Cox komt voorlezen in alle groepen

  • Zaterdag 27 januari:
   Open middag Wellantcollege Klaaswaal (VMBO) 10.00 - 14.00 uur

  • Maandag 29 januari:
   Onderzoek groep 2 Jeugdarts

  • Woensdag 31 januari:
   Diplomazwemmen