OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #143 - dinsdag 09 januari 2018

Januari: toetsmaand

We zijn weer vol enthousiasme aan de tweede helft van het schooljaar begonnen!

Om de vorderingen van de leerlingen over de eerste helft van het jaar te beoordelen en te kunnen vergelijken met landelijke prestaties van leerlingen uit hetzelfde leerjaar, worden er door de kinderen Cito-toetsen gemaakt. De toetsen starten in groep 2.

Er zijn Cito-toetsen gericht op diverse basisvaardigheden: lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Het toetspakket groeit mee met de leerling; in hogere groepen maken leerlingen meerdere toetsen.

Een overzicht van de toetsresultaten daarvan treft u straks in het winterrapport aan. Tijdens de spreekavond zal de leerkracht het rapport en de vorderingen van uw kind(eren) nader toelichten. Met deze manier van rapporteren hopen wij u een helder beeld te schetsen van de ontwikkelingen van uw kind.

Deze eerste week na de vakantie gebruiken we om het geheugen weer op te frissen en dan starten we met deze Cito-toetsen. Wij zijn, net als u, benieuwd naar de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben.

De Leonald Conner School zegt: DANK!


Deze kerstvakantie was juf Jacomien op Sint Maarten waar zij mee hielp de Leonald Conner School weer wat verder op orde te brengen nadat de orkaan Irma had huisgehouden op het eiland.

De eerste bestelling met schoolmaterialen - gekocht met het geld van de actie - kwam op 2 januari bij de school aan. Samen met de kinderen werden de nieuwe spullen uitgepakt. Duidelijk zal zijn dat kinderen en leerkrachten erg blij zijn met het nieuwe lesmateriaal. De dankbaarheid is dan ook groot. In het fotoboek krijgt u een impressie.

Tweede prijs voor onze basketballers


In de kerstvakantie stortte het team van de bovenbouwgroep zich - onder begeleiding van meester Martin - enthousiast in het basketbaltoernooi. Veel basisscholen uit de Hoeksche Waard deden mee aan dit sportieve evenement in 's-Gravendeel.

De jongens van Het Anker speelden geweldig en wisten vier van de zes wedstrijden te winnen en speelden in twee partijen gelijk. Dat was zo goed dat zij met deze prestatie de tweede prijs wonnen. De prijzenkast heeft er weer een mooie beker bij. Super!

Schoolfruit


In de week van 8 januari krijgen de kinderen op dinsdag t/m donderdag op school:
* appel
* waspeen
* peer

Stagiaires

Maandag 8 januari is er een nieuwe stagiaire gestart op Het Anker. Het is Lea Hofmans. Lea is bezig met haar examenjaar van de opleiding tot onderwijsassistente. Lea loopt op maandag en dinsdag stage in groep 3 waar zij met kleine groepjes kinderen oefent en diverse ondersteunende werkzaamheden verricht onder begeleiding van juf Abigail.

Stagiaire Serena Herweijer liep de eerste helft van het schooljaar op dinsdag stage in groep 4-5. Deze stage in de middenbouw is bijna afgerond en dan gaat Serena verder in groep 1-2 voor een stage in de onderbouw. Serena is eerste jaar studente van de pabo, de opleiding tot leerkracht basisonderwijs.

Op onze Amerikaanse stagiaire - Avery Stock - moeten we nog even wachten. Zij komt begin maart naar Nederland en start na de voorjaarsvakantie met haar stage op Het Anker.

Op excursie

Dinsdag 16 januari stappen de kinderen van groep 6-7-8 op de fiets om een bezoek te brengen aan natuurbezoekerscentrum "Klein Profijt" in Oud-Beijerland.

Het thema van het bezoek is "Braakballen en pluizen". Het is een binnenactiviteit. De kinderen pluizen muizenschedeltjes, kaken en andere botjes uit uilenbraakballen en onderzoeken met behulp van een microscoop welke muizensoorten door de uil zijn opgegeten.

Meer info over deze excursie vindt u op de groepspagina van de bovenbouw.

Theaterbezoek

Dinsdag 16 januari brengen de groepen 3 en 4-5 een bezoek aan voorstelling 'De Wenteltoren'.

Verteltheater voorstelling 'De Wenteltoren'
Locatie: Cbs De Molenwiek, Mijnsheerenland. 13.30-14.20 uur
Bus staat klaar om 12.50 uur
De schoolochtend eindigt die dag om 12.00 uur zodat de kinderen voldoende tijd hebben om te lunchen.

Verhaallijn:
In de Wenteltoren wonen zes eigenaardige types. Praten doen ze niet veel. Maar zonder het te weten helpen ze elkaar en werken ze elkaar tegen. De warme oven van de onderbuurman droogt de was bij de bovenbuurvrouw. En haar waslijn trekt steeds de stoel van de achterbuurman omver. Op een nacht gebeurt er iets waardoor ze elkaar nodig hebben. De Wenteltoren is een beeldende voorstelling over samenleven met een prachtig decor en verrassende poppen.

Screening logopedie

Herinnering: De gemeente Binnenmaas vindt het wenselijk dat alle leerlingen van groep 2 op school worden gescreend op het gebied van spraak en taal. De gemeente waar uw kind naar school gaat, heeft er voor gekozen deze screening ook dit jaar te laten uitvoeren door de logopedisten van het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard.

Ouders van leerlingen in groep 2 ontvingen voor de kerstvakantie een brief met informatie over de screening.
De screening staat gepland voor maandag 22 januari.

Nationale Voorleesdagen


Op woensdag 24 januari gaan de Nationale Voorleesdagen weer van start. Dat betekent dat er 10 dagen lang extra aandacht wordt besteed aan het plezier in lezen en voorlezen. Voor de kleuters van Het Anker staat er al een grote voorleesmand klaar met prachtige prentenboeken. In de bovenbouwgroep gaan enkele van onze leerlingen voorlezen bij de peuters van Hompeltje en Pompeltje. Natuurlijk lezen de leerkrachten in de klas voor en lezen de kinderen zelf.

Op donderdagmiddag 25 januari komt er een speciale bezoeker naar Het Anker om aan alle groepen voor te lezen. Het is Gerard Cox.
Veel plezier allemaal!

Voorleestips, om het voorlezen nog aantrekkelijker te maken, vindt u hier.

Jeugdgezondheidszorg op school

De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor het begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd.

Jaarlijks worden alle kinderen van groep 2 onderzocht door de schoolarts. U ontvangt hiervoor via school een schriftelijke uitnodiging. Dit schooljaar staan de onderzoeken gepland op donderdagochtend 25 januari en maandag 29 januari. De onderzoeken vinden plaats op school.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen. De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders een digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.

De leerkracht van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.

Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.

Agenda voor januari


 • Januari:
  Toetsmaand

 • Donderdagmiddag 11 januari:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdag 16 januari:
  Groep 6-7-8 bezoekt Klein Profijt (10.45 - 12.15 uur) om daar braakballen uit te pluizen

  Verteltheater voor groep 3 en groep 4-5. Voorstelling 'De Wenteltoren'
  Locatie: Cbs De Molenwiek, Mijnsheerenland. 13.30-14.20 uur
  Bus staat klaar om 12.50 uur

 • Donderdagmiddag 18 januari:
  Groep 6-7 gaat bibliotheekboeken ruilen

  Groep 1-2 krijgt bezoek van de voorleesjuf

  Groep 8 krijgt proeflessen op het Hoeksch Lyceum

 • Maandag 22 januari:
  Screening logopedie voor leerlingen uit groep 2

 • Woensdag 24 januari:
  Start van de Nationale Voorleesdagen

 • Donderdag 25 januari:
  Onderzoek groep 2 Jeugdarts

 • Zaterdag 27 januari:
  Open middag Wellantcollege Klaaswaal (VMBO) 10.00 - 14.00 uur

 • Maandag 29 januari:
  Onderzoek groep 2 Jeugdarts

 • Woensdag 31 januari:
  Diplomazwemmen