OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #135 - donderdag 16 november 2017

Sinterklaassfeer


De donkere dagen brengen weer veel gezelligheid in huis en in school en we kijken uit naar de feestelijkheden van de komende maand. Dat Sinterklaas en de Pieten weer bijna in het land zijn, dat is in het schoolgebouw ook goed te merken. De ouders van de ouderraad hebben de school prachtig versierd! Hartelijk dank hiervoor. Sint kan straks goed worden ontvangen op school.

Sinterklaasjournaal
Op onze school volgen wij de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Via de website van het sinterklaasjournaal kunnen uitzendingen worden teruggekeken en kunnen kinderen spelletjes doen e.d.

Uitzendingen
Vanaf 13 november is het Sinterklaasjournaal elke dag om 18.00 uur te zien bij Zapp op NPO 3.

Intocht
De intocht in Dokkum is op 18 november vanaf 12.00 uur live te volgen bij Zapp en op www.sinterklaasjournaal.nl.

Schoen zetten
Op vrijdag 17 november mogen de kinderen t/m groep 5 op school hun schoen zetten. En dan maar hopen dat er op maandag 20 november ook iets in zit...

Tevreden?

Herinnering: Een van de onderdelen om toe te zien op de kwaliteit van ons onderwijs is de tevredenheidspeiing. Deze peilingen worden elke twee jaar gehouden op alle Acisscholen. Ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en personeel worden uitgenodigd de vragenlijsten in te vullen.

Deze week heeft u de inloggegevens ontvangen voor het invullen van de digitale oudertevredenheidspeiling. Wij hopen dat u deze voor ons op korte termijn wilt invullen. Wij gebruiken de informatie uit de peilingen om ons onderwijs te evalueren. Het is van belang dat duidelijk is welke kenmerken u wilt behouden en wat om bijstelling vraagt.

De vragenlijsten zijn afkomstig uit het kwaliteitsinstrument WMK-PO. Deze afkorting staat voor Werken met Kwaliteitskaarten - primair onderwijs.

Over de resultaten van de vragenlijsten onder ouders en leerlingen wordt u na afloop geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Tevreden!

De uitslag van de peiling onder de leerlingen naar de mate van tevredenheid over de school is afgerond. De kinderen van groep 5 t/m 8 vulden een vragenlijst in met 15 vragen over de sfeer op school, de lessen in de klas, de veiligheid op school en ten slotte gaven zij de school een rapportcijfer.

De kinderen gaven de school gemiddeld maar liefst een 9!

Schoolfruit

Het Anker doet ook dit schooljaar mee met EU-Schoolfruit en ontvangt, 20 weken lang, drie stuks groente/fruit per leerling per week. In de week van 20 november krijgen de kinderen ananas, appel en peer.

De uitdeeldagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Beverwedstrijd

De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica.

Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis nodig.
De opgaven zijn zo gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen. De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt...

Meer informatie op de website www.beverwedstrijd.nl

Bag-2-School

Dinsdag 21 november a.s. staat de inzamelingsactie Bag-2-School gepland. Doet u mee? U kunt de dichtgeknoopte zakken tussen 8.15 en 10.00 uur inleveren bij de fietsenstalling.

Gastles over vuurwerk

Woensdag 22 november krijgt groep 6/7/8 een gastles van Bureau Halt.
De les gaat over overlast rond de jaarwisseling.

Tijdens deze voorlichting gaan we in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gaan we in op de regels rondom vuurwerk en vertellen we de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk kunnen afsteken. Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de jongeren dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen door groepsdruk.

Agenda voor november en december

 • Vrijdag 17 november:
  Groep 1 t/m 5: Schoen op school zetten

 • Zaterdag 18 november:
  Aankomst Sinterklaas in Nederland

 • Maandag 20 november:
  Hopelijk heeft Sint iets in de schoenen gedaan...

 • Dinsdag 21 november:
  Kledinginzamelingsactie Bag-2-School (inleveren tussen 8.15 en 10.00 uur bij de fietsenstalling)

  Infomarkt Actief College (20.00 - 22.00 uur)

 • Woensdag 22 november:
  Gastles vanuit bureau Halt voor gr. 6-7-8. Thema: Overlast rond de jaarwisseling (9.30 - 10.30 uur)

  Infoavond Hoeksch Lyceum (aanvang 19.00 uur)

 • Zaterdag 25 november:
  Aankomst Sinterklaas in Heinenoord

 • Woensdag 29 november:
  Groep 1-2 gaat pannenkoeken eten om 11.00 uur in restaurant Van Rijn, locatie Rembrandt aan het Rembrandtplein 1 in Oud-Beijerland (Prijs gewonnen door Lillyen, tekenwedstrijd 'Rembrandt')

 • Donderdagavond 30 november:
  Open avond Wellantcollege Klaaswaal (VMBO) 19.00 - 21.00 uur

 • Dinsdag 5 december:
  Sinterklaasfeest. De kinderen zijn 's middags vrij

 • Woensdag 6 december:
  Gekleed zwemmen

 • Donderdagmiddag 7 december:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdag 12 december:
  Landelijke stakingsdag primair onderwijs (onder voorbehoud)

 • Woensdag 13 december:
  Gekleed zwemmen

 • Donderdagmiddag 14 december:
  Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen
  Groep 1-2 krijgt bezoek van de voorleesjuf

 • Donderdag 21 december:
  Kerstviering 's avonds. 's Middags zijn de kinderen vrij

 • Vrijdag 22 december:
  's Middag vrij voor alle leerlingen

 • Maandag 25 december:
  Start van de Kerstvakantie