OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #124 - dinsdag 19 september 2017

Actie: 'Leerlingen voor leerlingen'

Afgelopen week werd het Caribisch-Nederlandse eiland Sint Maarten hard getroffen door de zware orkaan Irma. Deze ramp gaat ook aan onze leerlingen niet onopgemerkt voorbij. Als school willen wij met de kinderen een klein steentje bijdragen aan hulp voor Sint Maarten.

In elke groep staat vanaf nu een spaarpot waarin een bijdrage door de kinderen gedaan kan worden. Het verzamelde bedrag is bestemd voor een basisschool in Sint Maarten - de Leonard Conner School. De kinderen van Het Anker hebben zelf al goede ideeen om een bijdrage te leveren:
* lege flessen inleveren en het statiegeld doneren
* de helft van je zakgeld in de spaarpot stoppen
* koekjes bakken en aan oma (of de juffen...) verkopen
* ...

Juf Jacomien is al jaren goed bevriend met Alice Samuel, de directeur van deze school. Jacomien gaat in de kerstvakantie daar ook helpen om de school weer op orde te krijgen. Eerst moeten er nu herstelwerkzaamheden aan het gebouw plaatsvinden maar dan moet er ook weer ingericht worden. Alle meubilair en lesmateriaal is weg of kapot gegaan.

Met de kinderen van Het Anker willen wij in de klas ook kaartjes en brieven schrijven voor de kinderen van de Leonard Conner School. Juf Jacomien neemt de post mee en wellicht brengt zij ook foto's en berichten terug.

De spaaractie duurt t/m vrijdag 29 september. Wie doet er mee?

Hulpjes van de week


Misschien heeft u het al gezien, in groep 1-2 heeft juf Margaret ondersteuning van twee hulpjes van de week! Twee kinderen uit de klas mogen gedurende een week het hulpje van de juf zijn.

Ze mogen dan bijvoorbeeld na de werkles de naamkaartjes van het bord halen, vooraan in de rij staan of de bakken pakken voor het eten en drinken. Denk niet alleen aan echte klusjes, maar ook aan 'andere kinderen helpen'.

Om de hulpjes te herkennen hebben ze stoere hulphesjes aan.

Leren lezen

De kinderen in groep 3 zijn voortvarend gestart met het leren lezen. Zij hebben zelfs al een echte toets gehad en daarbij hebben zij laten zien wat zij in de eerste weken al geleerd hebben. Knap!

kern 1: ik - maan - roos - vis

In deze kern leerde uw kind:
Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'.
Wilt u dat ook doen? Het voorkomt dat kinderen in de war raken.

Kern 2
Letters: t - n - b - oo - ee
Woorden: teen - een - neus - buik - oog

De letters i - m - r - v - s - aa - p - e zijn bekende letters geworden. De letters t - ee - n - b - oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: 'Mijn lijf'. Uw
kind weet nu dat woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. 'Teen' bestaat uit de letters t-ee-n. Van 'teen' kun je heel makkelijk 'een' maken. Met de b van 'buik' krijg je het woordje 'been.

In de machinekamer van het zwembad


Woensdag 13 september kregen wij van de manager van zwembad "De Wellen" in 's-Gravendeel, waar we elke week zwemles krijgen, een rondleiding door de machinekamer. Dat was interessant en ook spannend. We hebben heel goed geluisterd en kunnen thuis aan iedereen vertellen wat er allemaal met het water gebeurt waarin we zwemmen.

Gastles Bureau Halt

Dit jaar krijgt groep 6/7/8 twee gastlessen van Bureau Halt. Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Woensdag 20 september 2017 gaat de les over jeugdcriminaliteit.

Meer informatie in de ouderfolder: 1_Infoblad_ouders_Jeugdcriminaliteit.pdf

Stagiaire in groep 4-5

Met ingang van dinsdag 26 september start 'juf Serena' met haar stage in groep 4-5. Serena is een eerste jaars studente van de Pabo, de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. De stagedag van Serena is dinsdag.

'Ik eet het beter''

Er valt heel veel te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken heeft 'Ik eet het beter', in samenwerking met het Voedingscentrum en IVN, verschillende interactieve lesprogramma's ontwikkeld voor de midden- en bovenbouw. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kiezen voor gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker!

Groep 4 t/m 8 besteedt in de week van 25 september aandacht aan dit project.

Groep 3 trekt de herfst in

Dinsdag 26 september brengt groep 3 een bezoek aan Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. Zij volgen daar van 9.00 tot 10.15 uur het herfstpad dat loopt door gras en bosjes. Het dragen van kaplaarzen of stevige schoenen aan is aan te bevelen. Wil je een paar mooie blaadjes e.d. mee naar huis nemen? Neem dan een plastic tasje mee om je vondsten in te verzamelen.

Voor het vervoer en de begeleiding tijdens de herfstwandeling zoekt juf Abigail hulp. Wie heeft tijd en zin om mee te gaan?

Groep 8 bezoekt het Hoeksch Lyceum

Op donderdag 28 september zal groep 8 het Hoeksch Lyceum bezoeken om een voorbeeldles 'Science' te volgen en de klimwand te bezoeken.

Omdat wij aansluitend aan de ochtend zullen vertrekken, komen de kinderen van groep 8 tussen de middag niet naar huis. Zij blijven allemaal (gratis) over en eten in de klas hun boterhammetjes, e.d. op.

We willen met de kinderen met de auto naar het Hoeksch Lyceum gaan. Mocht u deze dag willen rijden, dan kunt u contact opnemen met juf Marietta of meester Martin.

Naar verwachting zullen de kinderen rond half vier terug zijn in Heinenoord.

NB
Voor de les in de klimwand hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen nodig.

Groep 4-5 op excursie

Op vrijdag 29 september 2017 zal groep 4/5 's middags "Korenmolen De Lelie" in Puttershoek bezoeken. Wij bezoeken de molen als afsluiting van het eerste thema van Wereldzaken wat over "De Wijk" gaat en als voorbereiding op het tweede thema wat over "Stad, Dorp en Platteland" gaat.

Voor vervoer naar en van de molen zoekt juf Jacomien ouders die willen rijden. Wie heeft zin en gelegenheid?

Monument geadopteerd

Langs de N217 staat het oorlogsmonument 'Moeder'. Onze school heeft dit monument geadopteerd. Met het project 'Adopteer een monument' gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor kinderen leven: ze ontdekken het verhaal achter een oorlogsmonument in hun buurt. Ze leren wat herdenken is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven. Door onderzoek te doen naar hun monument en zelf een herdenking te organiseren raken leerlingen betrokken bij de geschiedenis.

Bij de herdenking van 4-5 mei zullen er door leerlingen van Het Anker bloemen bij het monument worden gelegd.

Agenda voor september


 • Woensdag 20 september:
  Gastles voor gr. 6-7-8 vanuit bureau Halt. Thema Jeugdcriminaliteit
  (9.00 - 10.00 uur)

 • Donderdagmiddag 21 september:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdag 26 september:
  Groep 3 trekt de herfst in en bezoekt Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt

 • Donderdagmiddag 28 september:
  Groep 6-7 gaat bibliotheekboeken ruilen

  Groep 8 brengt 's middags een bezoek aan het Hoeksch Lyceum bezoeken om een voorbeeldles 'Science' te volgen en de klimwand te bestijgen

 • Week van 25 t/m 29 september:
  Week van de pauzehap

 • Vrijdag 29 september:
  Groep 4-5 bezoekt een molen