OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #12 - donderdag 30 augustus 2012

Nieuwsbrief september

De kop is eraf ..... de eerste twee weken van het schooljaar zijn een feit!

Ook dit schooljaar ontvangt u weer maandelijks de digitale nieuwsbrief met allerlei nieuwsfeiten van
en over onze school.
Mocht het zo zijn dat u vragen,opmerkingen, e.d. heeft, dan weet u ons hopelijk te vinden.

Vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Op de fiets of niet?

Op de fiets naar school...... het is leuk en gezond!

Misschien is het u al opgevallen, de fietsenberging staat vaak erg vol!
De berging is er om fietsen veilig te kunnen stallen en dat is nu niet altijd mogelijk.
Samen moeten we ervoor zorgen dat de fietsen die in het fietsenhoek staan heel bijven en niet kapot gaan.
Iedereen wil dit toch graag voor zijn of haar eigen fiets?
In deze nieuwsbrief daarom het verzoek om je fiets rustig in de berging te plaatsen en daarbij ook voorzichtig te zijn voor andere fietsen.
Toch kan het een keer gebeuren dat er per ongeluk een fiets omvalt. Deze dan graag weer terug zetten in het fietsenrek.
Gezamenlijk hebben de Regenboog en het Anker hebben gezamenlijk de volgende afspraken gemaakt over de fietsenberging :

* Kinderen die vlakbij of in elk geval niet te ver van school wonen kunnen géén gebruik maken van de berging om hun fiets te stallen.
Het betreft de kinderen die in de volgende straten wonen:

H. van Althenastraat, A. Wouterszhof,
Hermannushof, de Laagjes,
Spuivelden, W. vd Walestraat,
JF Kennedystraat (t/m oneven nr 59 ),
Kooimansland, Kalesland,
Talmahof, Dreeshof,
Thorbeckehof, ML Kingstraat,
Marijkestraat, Beatrixstraat,
Julianastraat, Oranjestraat (vanaf nr 13),
Bernhardstraat, Emmastraat,
Margrietstraat, Irenestraat
en Avenhil.

* Je mag alleen in de fietsenberging komen om je fiets neer te zetten en op te halen
* De fietsen van de kinderen die wél hun fiets in de berging mogen stallen alle fietsen moeten voorzien zijn van een speciale fietssticker. Deze sticker is op te halen bij de concierge.

We hopen op uw begrip en medewerking!

Correctie schoolkalender: Datum algemene ouderavond

Vrijdag 24 augustus hebben alle oudste kinderen een schoolkalender 2012-2013 gekregen voor thuis.

We hopen dat u ook dit schooljaar de kalender er ook dit schooljaar weer voor zorgt dat u goed op de hoogte bent van alle activiteiten die op school plaatsvinden!

In deze nieuwsbrief vermelden wij 1 correctie op de data uit de schoolkalender.
De algemene ouderavond vindt niet plaats op 13 september maar op 20 september.

Algemene ouderavond

Op 20 september staat de algemene ouderavond op het programma.
Deze avond bestaat uit 2 delen en start om 19.30 uur
Het eerste gedeelte van de avond wordt de algemene ledenvergadering van de ouderraad gehouden.
In het tweede gedeelte wordt u geïnformeerd over het onderwijs en de verschillende activiteiten in het huidige schooljaar. U hoort van de leerkracht van uw kind o.a. hoe een schooldag er uit ziet, welke regels en afspraken er zijn en welke lesstof dit jaar aan de orde komt. Ook is er de gelegenheid om lesmateriaal bekijken. De ouders van de leerlingen uit groep 7/8 ontvangen ook informatie over het schoolkamp.
U ontvangt nog een aparte uitnodiging voor deze avond.

Extra verlof

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom heel belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt.
Gemiste lessen kunnen daarom later gemiste kansen zijn.

De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school dient te gaan. Een kind mag dus nooit zomaar van school wegblijven!
Buitengewoon verlof mag alleen toegekend worden in uitzonderlijke gevallen.

De Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.

De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht.
BLVS ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Voor vragen omtrent leerplicht kunt u contact opnemen met Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten te Dordrecht (voor website zie kopje links ouders).

Indien u in aanmerking komt voor Buitengewoon verlof, kunt u een formulier vragen bij de directie van de school.

Afmelden bij ziekte/afwezigheid


Wanneer uw kind niet naar school kan komen i.v.m. ziekte of een doktersbezoek wilt u dit dan vóór schooltijd telefonisch doorgeven aan de conciërge. zij geeft dit dan vóór aanvang van de les door aan de leerkracht zodat deze de dag zonder onderbrekingen kan starten

Telefonisch afmelden kan vanaf 8.00 uur.
Telefoonnummer school: 0186-602255.

Contact met de leerkracht

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders en de leerkracht. We stellen het
dan ook zeer op prijs wanneer u uw vragen bij de leerkracht stelt.
Door in gesprek te gaan met elkaar kunnen onduidelijkheden en eventuele problemen worden opgelost. Na schooltijd is er voldoende tijd om iets te bespreken met de leerkracht.
Soms heeft de leerkracht dezelfde dag nog de gelegenheid om in gesprek te gaan met u, in andere gevallen maakt de leerkracht een afspraak met u op korte termijn.
Wanneer u iets wilt bespreken over uw kind dan doen wij dit graag in een persoonlijk gesprek en liever niet per e-mail of een brief.

Voor schooltijd kunt u informatie doorgeven aan de leerkracht die op dat moment van belang is. (verkoudheid, eerder ophalen i.v.m. bezoek dokter o.i.d.).
Het accent ligt op dat moment van de dag vooral bij de ontvangst van de kinderen.

Herinnering : Brief TSO

Heeft u de inventarisatiebrief voor de tussenschoolse opvang nog niet ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht van uw kind?

Wilt u dit dan z.s.m. doen?
Zodra alle brieven binnen zijn kunnen wij de administratie op orde maken.
Ouders die aangegeven hebben dat hun kind (eren) op vaste dagen overlbijven ontvangen dan een factuur met daarin het te betalen bedrag.

Agenda september

4 september
or vergadering


6 september
8.45 uur koffieochtend


18 september
Prinsjesdag


20 september
Algemene ouderavond


26 t/m 28 september
Werkweek gr. 7 & 8


28 september
volgende nieuwsbrief uit