OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #111 - maandag 03 april 2017

Geslaagde ontruimingsoefening

Tweemaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden in het schoolgebouw. Dit keer, donderdag 23 maart, betrof het een vooraf aangekondigde ontruiming. Het gebouw was razendsnel leeg en er bleken geen kinderen achtergebleven op gangen of toiletten. Alle leerlingen en leerkrachten van de peuterspeelzaal, Regenboog en Anker vonden vlot een veilig heenkomen.

Een volgende ontruiming zal niet vooraf worden aangekondigd bij leerkrachten en leerlingen. Spannend!

Fruitproject

In week 14 (begin april) ontvangen de kinderen:

* pitloze druiven
* een sinaasappel
* een appel

Druiven
In pitloze druiven zitten toch echt kleine pitjes. Als de druif groeit dan gaan deze pitjes stuk. Vaak zie je in de pitloze druiven dan nog kleine korreltjes zitten. Dit zijn de overblijfselen van de pitjes.

De Sultana druif is de enige natuurlijke pitloze druif. Alle andere soorten pitloze druiven zijn een kruising tussen de Sultana druif en een druif mét pit. De druiven worden gekruist bij een veredelingsbedrijf. Dit is een bedrijf die de eigenschappen van planten onderzoekt en verandert. Het kruisen van de twee druivensoorten gebeurt door de zaadjes van de twee soorten samen te voegen. Hierdoor ontstaat dan een nieuw soort druif.

Als de druiven gekruist zijn, zijn ze klaar om te groeien. Dit gebeurt bij een druiventeler of bij iemand thuis. In Nederland worden druiven meestal in kassen geteeld. Ze kunnen ook buiten in de tuin groeien, tegen een muur die op het zuiden of oosten staat. Zo krijgen de druiven genoeg zon. De druifjes worden in een gaatje in de grond gestopt. Er wordt mest gebruikt om de plant te laten groeien. De wortels moeten diep kunnen groeien, de grond moet dus vrij diep zijn.

Pasen


De Ouderraad heeft de school in paassfeer gebracht. De versierde paastakken fleuren het schoolgebouw extra op. Dank daarvoor!

Op donderdagmiddag 13 april staan er paasactiviteiten op de planning. De onder- en middenbouwgroep gaan eieren zoeken en er wordt geknutseld. De bovenbouwgroep heeft een creamiddag maar krijgt ook een technische opdracht: de 'egg-challenge'! De opdracht luidt: bouw iets waardoor je een ei vanaf grote hoogte kunt laten vallen. Met behulp van verschillende materialen waar het ei door geremd kan worden, wordt de hoogte steeds groter.

Herinnering: HVO of GVO

U ontving via de kinderen een brief over de lessen GVO en HVO. Wilt u uw kind voor het nieuwe schooljaar aanmelden voor lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) dan ontvangen wij het aanmeldingsstrookje graag op school.


Eindtoets groep 8

Op dinsdag 18 en woensdag 19 april wordt door de leerlingen van groep 8 's morgens gewerkt aan de Eindtoets. Dit schooljaar maken de a.s. schoolverlaters de IEP-toets. Zij werken onder leiding van juf Marietta tijdens de afname in het overblijflokaal. Groep 6-7 gaat verder met het eigen lesprogramma bij meester Martin.

IEP EINDTOETS
De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk niveau de kinderen beheersen.

Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

Koningsspelen

Vrijdag 21 april is de laatste schooldag voor de meivakantie. Op die ochtend worden in heel Nederland de Koningsspelen georganiseerd. We vieren de verjaardag van onze koning met sport en spel en een gezamenlijk ontbijt. In de groepen wordt druk geoefend met het lied en de dans voor de start van het feest. De Okidoki!

De schooldag eindigt 21 april voor alle leerlingen om 12.15 uur en dan begint de meivakantie.

Kinderen in het verkeer

Onlangs is in opdracht van ROV Utrecht, Vervoerregio Amsterdam en ROV-ZH een korte film gemaakt over de beperkingen van jonge kinderen in het verkeer en het belang om met hen te oefenen. U kunt de film (4 minuten) hier bekijken.

Kalender voor april


 • Donderdag 6 april:
  Theoretisch verkeersexamen groep 7

 • Donderdag 13 april:
  Paasactiviteiten

 • Vrijdag 14 april:
  Goede Vrijdag. De school is gesloten

 • Maandag 17 april:
  Tweede Paasdag. De school is gesloten

 • Dinsdag 18 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 19 april:
  Eindtoets groep 8

 • Vrijdag 21 april:
  Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

 • Zaterdag 22 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 7 mei)