OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #11 - zondag 19 augustus 2012

Welkom schooljaar 2012-2013


We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen weer uitgerust zijn en zin hebben om naar school te komen, want......
de juffen van het Anker zijn er klaar voor!

De lokalen zijn schoongemaakt, de kasten, tafels en stoelen staan weer op nieuwe plaatsen en de nieuwe schriftjes liggen klaar
Het enige wat nog ontbreekt in de schone lokalen zijn de kinderen van het Anker!

In deze nieuwsbrief leest u alvast wat praktische informatie en een aantal nieuwe afspraken voor het komende schooljaar.

In het eerste artikel in deze nieuwbrief vindt u de volledige personeels- en groepsbezetting.
Tot het eind van het vorige schooljaar was het puzzelen om ook de vrije dagen van de groepsleerkrachten structureel in te vullen.
Dit is gelukt!
Zelf zal ik 2 dagen per week gaan lesgeven; op woensdag in groep 7/8 en op vrijdag in groep 3/4.
De andere dagen dat ik werkzaam ben zijn dinsdag en donderdag.
Op maandag is mijn vrije dag. Julia van Bellen, de leerkracht van groep 7/8, is op deze dag contactpersoon voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot dinsdag.

Omdat ik mij op de dagen dat ik les geef ( woensdag en vrijdag) goed wil voorbereiden en wil concenteren op de kinderen wil ik u, als ouders, verzoeken om vragen e.d. zo min mogelijk op deze tijdstippen te stellen.
Op alle andere momenten dat ik op school aanwezig ben staat mijn deur voor u open!

Het team van het Anker wenst alle kinderen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.

Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft dan ontvang ik u graag om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus
Directeur obs. Het Anker

Definitieve groepsbezetting

Vanaf maandag 20 augsustus start Het Anker met 4 combinatiegroepen.
Groep 1/2 en groep 3/4 vindt u op de begane grond en groep 5/6 en groep 7/8 vindt u op de eerste verdieping.
Doordat er een groep minder is dan in het vorige schooljaar is er een lokaal op de 1e verdieping dat we nu voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. Zo zal het overblijven in dit lokaal plaatsvinden en zullen ook de hvo -lessen van groep 5 t/m 8 hier gegeven worden.
Ook zal het lokaal o.a. gebruikt gaan worden door leerlingen van de bovenbouw wanneer zij in groepjes aan een opdracht werken. Dit komt met regelmaat voor in de methode Alles in Één waar vanaf het nieuwe schooljaar mee gewerkt wordt.

Hieronder vindt u het overzicht van de groepen met de namen van de groepsleerkrachten die de eindverantwoording dragen voor hun groep:

Groep 1/ 2: Suze Bender
werkzaam van maandag t/m vrijdag

Groep 3/4: Karin Kooijman
werkzaam van maandag t/m donderdag
Vrijdag: Manon Marchelinus

Groep 5/6: Margaret de Koning
werkzaam op maandag en woensdag t/m vrijdag
Dinsdag: Ben van Driel

Groep 7/8: Julia van Bellen
werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag
Woensdag: Manon Marchelinus

Intern Begeleider
Manon Marchelinus

Concierge
Plonia Meijboom

Ondersteunend personeel
Anne Klaver ( tijdelijk)

Vakleerkracht gvo en hvo les
Willeke Pols

Schoolmaatschappelijk werk
Margot Voorburg

Inlooptijd


Bij de start van het nieuwe schooljaar kent groep 1 tm 4 alleen nog een inlooptijd in de ochtend.
Voor groep 1/ 2 blijft deze er het hele schooljaar. Voor groep 3/ 4 tm is dit tot aan de kerstvakantie, daarna komen ook deze kinderen zonder ouders naar binnen met de juf.
Wanneer 's ochtends de bel gaat dan mogen de kinderen samen met hun ouder(s) binnen komen. Zij hebben, samen met hun ouders, nog 10 minuten tijd in de klas voordat de les begint.
Aan alle ouders het vriendelijke verzoek om het lokaal echt uiterlijk om 8.45 uur te verlaten zodat de leerkrachten op tijd met de lesdag kunnen starten.

's Middags is er géén inlooptijd meer.
Groep 1 t/m 4 gaat dan, net als groep 5 t/m 8, in de rij naar binnen met hun juf. Deze komt de kinderen buiten ophalen wanneer de bel gaat.
Hiervoor gebruiken zij dezelfde zij- in gang als het afgelopen schooljaar. In het nieuwe schooljaar zullen ook daar twee gekleurde tegels te zien zijn als herkenningspunt voor het maken van de rij.

Nieuwe afspraken TSO ( overblijven)


Voor het overblijven zullen er in het nieuwe schooljaar een aantal zaken anders worden ingevuld.
Hieronder leest u welke veranderingen dit zijn:

De kinderen die tussen de middag hun lunch op school eten doen dit niet meer in de centrale hal maar zullen dit in het huidige lokaal van groep 6/7 doen.
Voor het overblijven is het fijn dat dit lokaal hiervoor gebruikt kan worden, dit maakt het lunchen met elkaar nog rustiger en overzichtelijker.
De kinderen van groep 1 t/m 4 die overblijven zullen beneden bij het lokaal worden opgehaald door een overblijfouder. Gezamenlijk lopen zij dan naar het overblijflokaal toe. Ook wanneer de kinderen om 12.30 uur buitn gaan spelen lopen zij weer gezamenlijk naar beneden om hun tas op te hangen.

In het nieuwe schooljaar verandert de betaalwijze voor het overblijven. Hierover ontvangen alle ouders van de school in de 1e schoolweek een brief.
Er kan dan niet meer voor één over overblijfbeurt met contant geld betaald worden. Aan het begin van een schooljaar wordt geïnventariseerd welke leerlingen op 1 of meer vaste dagen in de week gebruik zullen maken van de TSO. Ouders, waarvan hun kind(eren) op 1 of meer vaste dagen per week overblijven maken de overblijfvergoeding over. Dit kan in 1 keer of in 3 termijnen.
In de schoolgids vindt u de tarieven van de TSO voor kinderen die structureel gebruik van maken voor het hele schooljaar 2012-2013.

Kinderen kunnen ook op wisselende dagen overblijven. Voor kinderen niet op een vaste dag of dagen in de week overblijven verloopt de betaling met een strippenkaart. Deze is te koop bij de overblijfcoördinator en kost 15,00 euro. De kaart geeft recht op 10 overblijfbeurten. Wanneer de strippenkaart vol is dan ontvangt u hiervan per mail bericht. De strippenkaart is te gebruiken tot het einde van de basisschoolperiode.

In het nieuwe schooljaar nemen kinderen geen snoepje of koekje meer mee van thuis. Er is dan een overblijf snoeppot met allerlei lekkers erin!
De kinderen die hun lunch gegeten hebben mogen hier één snoepje uit kiezen. Snoepjes en koekjes van thuis worden ongeopend weer mee terug gegeven. We hebben het afgelopen jaar geconstateerd dat er kinderen zijn die veel /of steeds meer koekjes of snoepjes meenemen.
Vanuit school willen wij dit graag beperken.

Kanjer van de week


Aan het begin van ieder schooljaar is de groepsvorming heel belangrijk. De kinderen moeten elkaar weer leren kennen en er worden nieuwe afspraken met elkaar
gemaakt. Een positieve groep heeft een gunstig effect op de sfeer in de groep, hoe de kinderen in hun vel zitten en hun prestaties. Een startpunt bij de groepsvorming op Het Anker is de kanjer van de week. Alle leerlingen en de leerkracht in iedere groep, zijn een keer kanjer van de week. Ze stellen zichzelf hierbij voor aan de klas door
middel van zelf meegenomen spullen van thuis, die ze op de kanjertafel neerzetten. De leerling vertelt hierbij waarom hij/zij die spullen heeft meegenomen. De klas leert elkaar zo goed kennen. Wat zijn de hobby's van de kanjer van de week, wat vindt hij leuk, wie vindt hij of zij belangrijk.

Kalender

Op de website is de kalender is weer actueel.
Net als vorig schooljaar staan hier o.a. de vakanties, evenementen en ouderavonden in vermeld. De kalender wordt gedurende het jaar aangevuld met activiteiten die later bekend worden, zoals excursies.

Aan het eind van de 1e schoolweek krijgen alle oudste kinderen uit het gezin een schoolkalender meer voor thuis.

Op de schoolwebsite vindt u onder het kopje groepen nieuwe foto's van de juffen. Tevens leest u daar de dagen en tijden waarop de groep gym-,zwem- en/of hvo - les heeft.

Traktaties

Wanneer een kind jarig is dan mag deze natuurlijk trakteren in de klas en aan alle leerkrachten.
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie voor iedereen( ook voor de juffen)!
Kiest u voor iets eetbaars, informeert u dan bij de leerkracht even naar kinderen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen.