OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #1 - vrijdag 30 september 2011

Eerste uitgave nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de allereerste digitale nieuwsbrief van Het Anker.
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen vervangt deze de papieren nieuwsbrief die u wekelijks ontving. Deze nieuwe nieuwsbrief ontvangt u maandelijks in uw mailbox en zal een combinatie zijn van belangrijke nieuwsberichten die de afgelopen maand op de site zijn verschenen en nieuwe artikelen.

Met de nieuwe website en nieuwsbrief hopen wij u goed op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen binnen de school en het onderwijs.

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief, stel u deze dan via info@obs-hetanker.nl.

Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Manon Marchelinus

Het kan altijd beter!

Het onderwijs op het Anker is goed en daar zijn we trots op!
Tegelijk zijn we ook ambitieus en willen we ons onderwijs nóg beter.
Om dit te realiseren zetten we dit schooljaar in op het verbeteren van het rekenonderwijs. In dit traject wordt de school begeleid door een externe organisatie welke gespecialiseerd is in duurzame onderwijsontwikkeling.

De leerkrachtvaardigheden staan centraal dit jaar, onderzoek wijst nl. uit dat de leerkracht echt het verschil maakt! Bijvoorbeeld door de manier waarop ze denken over hun leerlingen, door hun instructie, de doelen die ze stellen, hun verwachtingen en de organisatie van hun onderwijs.
Naast een aantal teambijeenkomsten vinden er ook klassenbezoeken plaats,waarbij gekeken wordt naar o.a. instructiegedrag en het gebruik van uiteenlopende werkvormen.

De eerste klassenbezoeken hebben deze week plaatsgevonden. Uit deze observaties bleek niet alleen dat er op het Anker inderdaad goed rekenonderwijs gegeven wordt maar ook dat we als team graag leren van en met elkaar.
Conclusie: een prima basis om van goed rekenonderwijs excellent rekenonderwijs te maken!

Tussenschoolse Opvang

Na enkele weken de taak van coordinator te hebben waargenomen kan ik u in deze nieuwsbrief meedelen dat er voor de tussenschoolse opvang een nieuwe coordinator gevonden is, Iris Sutherland.

Enkele weken geleden heb ik aan de de overblijfouders gevraagd zich aan te melden wanneer zij interesse hadden in deze coordinerende taak. Iris heeft daar positief op gereageerd!

Iris heeft 3 kinderen op school en heeft al meerdere jaren een actieve rol in de TSO op het Anker.

De coordinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse praktische uitvoering van de TSO en de uitvoering van de financiele administratie.
Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de coordinator en de directeur over de afspraken en uitvoering van de opvang.
Daarnaast zal er ook regelmatig contact zijn tussen de coordinator en de ouders die de TSO begeleiden.

Binnenkort kunt u op de site lezen op welke dagen Iris aanwezig zal zijn tijdens de TSO en op welke wijze u contact met haar kunt opnemen.
Deze informatie zal dan ook op het informatiebord in de hal beneden opgehangen worden.

Hoofdluiscontrole

Eerder heeft u op de site al het bericht kunnen lezen dat er hoofdluis geconstateerd is op school.

Om mogelijke hoofdluis zo snel mogelijk op te sporen en te kunnen behandelen zijn we op zoek naar ouders die na iedere vakantie alle leerlingen willen controleren op de aanwezigheid van hoofdluis.
Wilt u zich aanmelden hiervoor dan kunt u dit doen via info@obs-hetanker.nl

Daarnaast vragen wij u uw kinderen thuis ook goed te controleren. Mocht u hoofdluis aantreffen dan is snelle behandeling en het doorgeven aan school van groot belang om verspreiding te beperken.
Op school kunt u een luizenzak kopen voor uw kind. Deze kost 2,50 euro en is te verkrijgen bij de concierge.

Oproep!

Op dit moment is er een klein aantal ouders dat helpt tijdens de TSO. Het is soms een hele puzzel om de begeleiding iedere dag weer ingevuld te krijgen.

Voor het begeleiden van de tussenschoolse opvang zijn wij op zoek naar ouders die ook een handje willen helpen.
Bent u op maandag,dinsdag,donderdag of vrijdag beschikbaar van 12.15 uur - 13.10 uur en u wilt het team komen versterken?
Meldt u zich dan aan via info@obs-hetanker.nl

Alvast hartelijk dank namens de kinderen!

Dag van de leraar


Zoals ieder jaar vieren we op 5 oktober de Dag van de Leraar. Ouders, leerlingen, leidinggevenden, collega's, iedereen kan op deze dag één of meerdere leraren in het zonnetje zetten

Appel als symbool


Het symbool voor de Dag van de Leraar is een appel. Waarom? De appel staat symbool voor kennis, groei en ontwikkeling. De leraar is de spil in het onderwijs. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de kennis, groei en ontwikkeling van mensen in onze maatschappij.

In het zonnetje


Wil je jouw juf dit jaar ook in het zonnetje zetten?
Kijk eens op www.dagvandeleraar.nl