OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Baggerwerkzaamheden Heinenoord

vrijdag 14 september 2018

In opdracht van de gemeente starten maandag 17 september maai- en baggerwerkzaamheden in de kern van Heinenoord en Blaaksedijk. De werkzaamheden duren tot vrijdag 19 oktober, met een eventuele uitloop naar medio november.

Middels bebording wordt gewaarschuwd. Om de overlast te beperken wordt er niet gereden tijdens de start- en eindtijden van de scholen.

Veiligheid voor onze leerlingen
Het baggeren gebeurt door grote machines. Die machines hebben veel plek nodig om hun werk te kunnen doen. Doordat de machines groot zijn en veel lawaai maken hebben de machinisten en chauffeurs niet altijd hun omgeving goed in de gaten. Daarom wordt de weg waar gebaggerd wordt ook vaak afgezet.

* Blijf dus uit de buurt van de grote machines
* Kom niet voorbij de afgezette plaats
* Kijk naar de bestuurder van de machine of die jou ziet
« Terug naar het nieuws