OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

woensdag 30 augustus 2017

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet de financiele middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in de gemeente Binnenmaas wel mogelijk.

Wat betalen de fondsen?
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.

Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.
Op onze school is Marietta Vermaas intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.

Op de website van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan alle spelregels en een overzicht met intermediairs.
« Terug naar het nieuws