OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Gevraagd: helpende handen

dinsdag 27 juni 2017

De Ouderraad (OR) van onze school kan in het nieuwe schooljaar (tijdelijk) versterking gebruiken. De OR houdt zich bezig met het (mede)organiseren van een aantal evenementen gedurende het schooljaar. Dit gebeurt in werkgroepen die aan het begin van ieder schooljaar worden samengesteld. Deze evenementen, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wie zitten er in de ouderraad?
De OR bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van OBS Het Anker. De OR kiest in eigen gelederen een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wat wordt verwacht van de ouderraad?
Het belangrijkste is dat je de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Daarnaast wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij deelneemt in enkele werkgroepen. De ouderraad vergadert ongeveer 1x in de maand. Bij de vergadering zal de directeur of een teamlid aanwezig zijn. Leerkrachten zijn altijd welkom. In deze vergaderingen worden alleen zaken besproken die met de evenementen op school te maken hebben. Tevens is de OR een klankbord voor de schoolleiding.
Onderwijsinhoudelijke zaken en klachten worden niet besproken in deze vergaderingen.

Waaruit bestaat een werkgroep?
Een werkgroep bestaat meestal uit twee of drie leden van de ouderraad en doorgaans twee teamleden. Iedere werkgroep kent een coordinator. Dit is altijd een leerkracht en is de eindverantwoordelijke.

Welke evenementen worden door de werkgroepen georganiseerd?
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Voorleesontbijt
Paasfeest
Schoolreis
Afscheid groep 8

Heeft u zin en tijd om mee te denken en mee te helpen in de OR? Dan horen wij graag van u! Loopt u even op school binnen of stuur een berichtje aan info@obs-hetanker.nl.
Wilt u eerst eens een tijdje meelopen om te zien of deelname aan de OR iets voor u is? Dat kan. U bent van harte welkom!
« Terug naar het nieuws