OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Leesprogramma 'Bouw!'

maandag 12 september 2016

Veertig basisscholen in de Hoeksche Waard starten dit schooljaar met een uniek project gericht op het terugdringen van leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de gemeenten, het dyslexie-behandelinstituut Leestalent en educatief uitgever Lexima. Het doel is om een forse vermindering te realiseren van het aantal kinderen dat met een leesachterstand de school verlaat of de diagnose dyslexie krijgt. Dit meldt Lexima. (Op Het Anker werd vorig schooljaar al gestart met dit programma.)


De werkwijze is gebaseerd op het door de Universiteit van Amsterdam met overheidssubsidie ontwikkelde interventieprogramma Bouw!. De effectiviteit van Bouw! is wetenschappelijk bewezen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard nam het initiatief en ontwikkelde samen met Lexima, Leestalent en de gemeenten een gedegen plan van aanpak. De gemeenten investeren 200.000 euro over een periode van vijf jaar.

Kinderen in groep 2 en 3 die risico lopen op leesachterstanden, krijgen extra begeleiding met het interventieprogramma Bouw!. Scholen zetten daarvoor ouders, grootouders of vrijwilligers als tutor in en soms ook oudere leerlingen. De oefeningen worden online gemaakt en de tutor krijgt daarbij duidelijke aanwijzingen hoe hij het kind moet begeleiden.

Scholen worden begeleid in het goed inzetten van het programma in de klas zodat het onderdeel van de gehele leesaanpak op school wordt. Samen met de gemeenten en het Samenwerkingsverband wordt de voortgang besproken. De wetenschappelijk onderbouwde structuur van het programma leidt ertoe dat het aantal zwakke lezers en het aantal diagnoses dyslexie met 60 tot 65 procent afneemt.

Als alle scholen in Nederland met deze preventieve aanpak zouden werken zou dat betekenen dat jaarlijks 25.000 minder leerlingen de school met een leesachterstand verlaten. Voor gemeenten resulteert dit in een forse besparing op de kosten van dyslexiezorg en jeugdhulp.

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl
« Terug naar het nieuws