De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Meer muziek in de klas

dinsdag 12 september 2017

Op Het Anker werd al gewerkt met een digitale leerlijn muziek voor alle groepen in de school. Dit voorjaar hebben we voor onze school subsidie aangevraagd om het muziekonderwijs een extra impuls te kunnen geven. De subsidie is toegekend. Met deze extra middelen kan o.a. aanvullende scholing voor de leerkrachten gerealiseerd worden, nieuwe instrumentjes worden aangeschaft en kunnen gastdocenten een structureel deel uit gaan maken van het muziekonderwijs. De subsidie geldt voor een periode van drie jaar.

Dit schooljaar is er o.a. voor alle groepen 2x een lessenserie van 6 lessen. Deze lessen worden gegeven door docenten van de Muziekschool. Elke serie wordt afgesloten met een presentatie. U kunt dus muzikale optredens verwachten!

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.« Terug naar de lijst