De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Nieuwe maatregelen coronavirus

donderdag 12 maart 2020

Puttershoek, 12 maart 2020
Betreft: nieuwe maatregelen coronavirus

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken. Een aantal maatregelen heeft specifiek betrekking op de kinder- opvang, peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs. De maatregelen zijn:

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt: Er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: Reis niet naar het buitenland.
• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
• Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

De scholen van Stichting De Hoeksche School blijven dus gewoon open. Wij zullen in de groepen opnieuw nadrukkelijk wijzen op de volgende hygiënemaatregelen:
-Was je handen regelmatig met water en zeep.
-Gebruik papieren handdoekjes. (Zijn op school aanwezig).
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
-Gebruik papieren zakdoekjes.

Verdere informatie: Wilt u steeds op de hoogte blijven van het nieuws rondom corona, houdt dan de website van het RIVM www.rivm.nl in de gaten. Het RIVM beschikt ook over een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 - 274 91 11.
Tot slot: Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest.

Met vriendelijke groet,

Stichting De Hoeksche School
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur Stichting De Hoeksche School
Openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard« Terug naar de lijst