De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Maatregelen Coronavirus

vrijdag 28 februari 2020

Puttershoek, 28 februari 2020
Betreft: coronavirus (covid-19)

Geachte ouders/verzorgers,

Nu het coronavirus (Covid-19) ook ons land heeft bereikt en de voorjaarsvakantie voorbij is, hebben ons enkele vragen bereikt over de maatregelen die wij op onze scholen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Covid-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander.

De scholen van Stichting De Hoeksche School bevinden zich in het werkgebied van de GGD Zuid- Holland Zuid. Onze GGD werkt nauw samen met het RIVM (het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid). Hierdoor worden onze scholen en het bestuur direct geïnformeerd wanneer maatregelen moeten worden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:
-Was je handen regelmatig met water en zeep.
-Gebruik papieren handdoekjes (zijn op school aanwezig)
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
-Gebruik papieren zakdoekjes.

Wij hebben onze medewerkers verzocht hier in de klas extra aandacht aan te besteden en toe te zien op naleving van deze gedragsrichtlijnen.

Verdere informatie:
-Op de website van de GGD www.dienstgezondheidjeugd.nl en de website van het RIVM www.rivm.nl staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 - 274 91 11.
-Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest. Mensen met deze klachten die in de afgelopen 2 weken in een gebied zijn geweest waar Covid-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea en enkele regio’s in Italië), kunnen worden getest op Covid- 19. Neem daartoe contact op met de huisarts.

Het RIVM past bij ontdekking van het virus het volgende protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Met vriendelijke groet,

Stichting De Hoeksche School
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur« Terug naar de lijst