De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Hoera: Schoolfruit!

donderdag 7 november 2019

Goed nieuws! Onze school is weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020. Dat betekent 20 weken lang, 3x per week, gratis fruit en groente geleverd voor de hele school!
De leveringen starten in de week van 12 november. Het fruit wordt uitgedeeld op dinsdag, woensdag en donderdag. We krijgen dan:
Volledig bericht »

Nieuwsbrief

zaterdag 2 november 2019

NIEUWSBRIEF! Vandaag werd digitale nieuwsbrief nummer 216 verzonden. In de reguliere digitale brieven treft u een selectie aan van het nieuws op de website, aangevuld met enkele recente nieuwsitems.

Volledig bericht »

Kinderraad

vrijdag 18 oktober 2019

Woensdag 20 november krijgt onze stichting - De Hoeksche School - een echte kinderraad. De kinderraad is een verlengde van de leerlingenraden die er op de scholen zijn. Zo bestaat de leerlingenraad uit drie leerlingen en een ervan wordt de afgevaardigde voor de kinderraad van de stichting.

Volledig bericht »

Schoolwebsite

vrijdag 11 oktober 2019

In de zomervakantie is er gewerkt aan vernieuwing van de schoolwebsite. Binnenkort kunt u de nieuwe site bekijken op ons bekende webadres: www.obs-hetanker.nl. De nieuwe website is geschikt gemaakt voor gebruik op de smartphone.

Volledig bericht »

Leerlingenraad

dinsdag 17 september 2019

Dinsdag 17 september was het Prinsjesdag. Rondom deze dag is er in de bovenbouwgroep veel aandacht besteed aan de betekenis van Prinsjesdag en de manier waarop de democratie in Nederland is georganiseerd.

Volledig bericht »

Stichting Acis gefuseerd met Stichting OVO

maandag 26 augustus 2019

Op 1 augustus 2019 fuseerde Stichting Acis met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De naam van de nieuwe stichting is 'De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard'. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Volledig bericht »

Groepsbezetting 2019-2020

dinsdag 16 juli 2019

In het schooljaar 2019-2020 zijn er weer vier groepen op Het Anker.
De verantwoordelijkheid voor begeleiding van de groepen ligt bij de onderstaande leerkrachten.
Volledig bericht »

Acis Actueel

dinsdag 16 april 2019

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Volledig bericht »

Opbrengst kledingactie

donderdag 11 april 2019

In oktober 2019 leverde de actie van de kledingactie voor het gezamenlijke spaarpotje van De Regenboog en Het Anker maar liefst 262,20 euro op. We sparen voor een goede geluidsinstallatie dus dit bedrag is heel welkom.

Volledig bericht »