OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Groep 3

Poetsles

woensdag 17 oktober 2018

Kern 3 van de leesmethode in groep 3 gaat over 'mijn lichaam'.

Bij de 'poetsles' was er voor iedereen een mooie tandenborstel en een tubetje tandpasta. Poetsen maar!
Verder lezen »

Korfballes!

dinsdag 4 september 2018

Vandaag kregen wij samen met groep 4/5 een extra gymles. We oefenden veel korfbaltechnieken.
Verder lezen »

Rekenen

maandag 27 augustus 2018

Het rekenonderwijs in groep 3 is erop gericht dat kinderen aan het einde van het leerjaar de volgende zaken beheersen:
v kinderen kunnen getallen tot tien vlot splitsen;
v optellingen en aftrekkingen tot tien zijn gememoriseerd;
v klokkijken (wijzerklok): hele en halve uren;
v betalen van hele bedragen tot twintig euro;
v kinderen kunnen de telrij tot 100 opzeggen.
Verder lezen »

Leren lezen

maandag 27 augustus 2018

kern 1: ik - maan - roos - vis

In deze kern leert uw kind:
Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'.
Wilt u dat ook doen?...
Verder lezen »

Iedereen doet mee

zondag 26 augustus 2018

...via het wisbordje! In groep 3, groep 4-5 en in groep 6-7-8 maken de kinderen gebruik van een wisbordje tijdens de instructie van de lessen. De leerkracht legt uit en stelt vragen. Dan krijgen niet alleen de kinderen een beurt die hun vinger opsteken maar alle kinderen worden uitgedaagd mee te denken en hun antwoord op het wisbord te schrijven. Zo doet iedereen actief mee!

Bij het bordje heeft elk kind een...
Verder lezen »

Welkom in groep 3!

zaterdag 25 augustus 2018

Alle leerlingen van groep 3 heten wij hier van harte welkom!

Wat fijn om jullie in de klas te krijgen. Een gezellig schooljaar gewenst.

Juf Abigail / Juf Anne
Verder lezen »