OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Groep 3

Groep 3 trekt de herfst in

woensdag 20 september 2017

Dinsdag 26 september brengt groep 3 een bezoek aan Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. Zij volgen daar van 9.00 tot 10.15 uur het herfstpad dat loopt door gras en bosjes. Het dragen van kaplaarzen of stevige schoenen aan is aan te bevelen. Wil je een paar mooie blaadjes e.d. mee naar huis nemen? Neem dan een plastic tasje mee om je vondsten in te verzamelen.

Voor het vervoer en de begeleiding tijdens de herfstwandeling zoekt juf Abigail...
Verder lezen »

Welkom in groep 3!

woensdag 12 juli 2017

Alle leerlingen van groep 3 heten wij hier van harte welkom!

Wat fijn om jullie in de klas te krijgen. Een gezellig schooljaar gewenst.

Juf Abigail / Juf Corinne
Juf Marietta
Verder lezen »

Iedereen doet mee

dinsdag 11 juli 2017

...via het wisbordje! In groep 3, groep 4-5 en in groep 6-7-8 maken de kinderen gebruik van een wisbordje tijdens de instructie van de lessen. De leerkracht legt uit en stelt vragen. Dan krijgen niet alleen de kinderen een beurt die hun vinger opsteken maar alle kinderen worden uitgedaagd mee te denken en hun antwoord op het wisbord te schrijven. Zo doet iedereen actief mee!

Bij het bordje heeft elk kind een...
Verder lezen »

Leren lezen

dinsdag 11 juli 2017

kern 1: ik - maan - roos - vis

In deze kern leert uw kind:
Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'.
Wilt u dat ook doen?...
Verder lezen »

Rekenen

maandag 10 juli 2017

Het rekenonderwijs in groep 3 is erop gericht dat kinderen aan het einde van het leerjaar de volgende zaken beheersen:
v kinderen kunnen getallen tot tien vlot splitsen;
v optellingen en aftrekkingen tot tien zijn gememoriseerd;
v klokkijken (wijzerklok): hele en halve uren;
v betalen van hele bedragen tot twintig euro;
v kinderen kunnen de telrij tot 100 opzeggen.
Verder lezen »