OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Ouderavond over online veiligheid

maandag 23 juli 2018

Voor i uw agenda: Woensdagavond 17 oktober is er een voorlichtingsavond over "Online Veiligheid"

De voorlichting wordt gegeven door bureau Halt.

Inhoud van de voorlichting:
Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.

Ouders en scholen willen dit gedrag voorkomen en aanpakken maar weten vaak niet hoe. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? En hoe kunnen ouders en scholen (tijdig) ingrijpen?

U hoort ter zijner tijd meer over de tijden.
« Terug naar de groep