OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Gastles Bureau Halt

donderdag 26 juli 2018

Op dinsdag 2 oktober krijgen de kinderen van groep 6/7/8 een les van Bureau Halt. De nadruk van de voorlichting komt te liggen op "Invloed van de groep" en "Veilig publieke taak".


'invloed van de groep'.
75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te gaan.

'Veilig publieke taak'.
Werknemers met een publieke taak worden steeds vaker agressief bejegend, vooral door jongeren. In deze voorlichting zien de kinderen hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze hun functie op een normale manier kunnen uitoefenen. De kinderen leren wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke taak.


Wat doet Bureau Halt?

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit.

Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo'n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft ieder jaar honderden voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden zij op maat interventies en projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben.

Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

« Terug naar de groep