OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

17 en 18 April: Eindtoets voor groep 8

donderdag 5 april 2018

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt door de leerlingen van groep 8 's morgens gewerkt aan de Eindtoets. De a.s. schoolverlaters maken de IEP-toets. Zij werken onder leiding van juf Marietta tijdens de afname in het lokaal van groep 4-5 die op visite gaan bij de bovenbouw.
De uitslagen van de IEP-toets zijn na de meivakantie, in de week van 22 mei, bekend.

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk niveau de kinderen beheersen.

Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.

Voor meer informatie klikt u op deze link
« Terug naar de groep