OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

De kop is eraf!

maandag 3 september 2018

De eerste schoolweek is voorbij. Wij gaan ook dit jaar weer spreekwoorden leren. "De kop is eraf" betekent: "Er is een begin gemaakt".

Groep 4 kreeg 2 nieuwe juffen. De groep 5 leerlingen zijn nu de oudsten van de klas. Dat voelt best speciaal. We kregen woensdag onze eerste zwemles dit schooljaar en maakten kennis met juf Meghan. Op vrijdag kregen we de eerste gymles van juf Doortje en juf Britt. Taal, spelling en rekenen maken op de chromebooks is een uitdaging voor iedereen. We worden er steeds handiger in. De projecttaak van rekenen ging over meten bij groep 4. Dat was heel leuk en leerzaam. Groep 5 is enthousiast over de zaken van Zwijsen. (Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken)

« Terug naar de groep