OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Groep 3 is al weer bij kern 10

maandag 3 april 2017

In deze kern leert uw kind:
vooral woorden met 2 lettergrepen
Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

Open lettergrepen
Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft betrekking op verzamelen, museum, tentoonstelling.

Via onderstaande link, kunt u wat leuke boeken vinden die bij eind groep 3 niveau horen.

http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/AVIniveau/E3.htm

Op de website van jufbijtje kunt u ook allerlei materiaal vinden om thuis te lezen met uw kind.
« Terug naar de groep