OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Dit leren wij met rekenen

donderdag 8 september 2016

Groep 3
Het rekenonderwijs in groep 3 is erop gericht dat kinderen aan het einde van het leerjaar de volgende zaken beheersen:
kinderen kunnen getallen tot tien vlot splitsen;
optellingen en aftrekkingen tot tien zijn gememoriseerd;
klokkijken (wijzerklok): hele en halve uren;
betalen van hele bedragen tot twintig euro;
kinderen kunnen de telrij tot 100 opzeggen.


Het rekenonderwijs in groep 4 is erop gericht dat kinderen aan het einde van het leerjaar de volgende zaken beheersen:
kinderen kunnen vlot tellen tot 100;
kinderen kunnen vlot tellen tot 100 met sprongen van 2 ( 53, 55, 57, 59, 61, 63 );
kinderen kunnen met vijfvouden tellen tot 100 (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 );
kinderen kunnen vlot tellen tot 100 met sprongen van tien (3, 13, 23, 33, 43 .);
kinderen kunnen terugtellen vanaf een gegeven getal onder de honderd (75, 74, 73,
tel jij eens verder terug);
optellen en aftrekken tot twintig is geautomatiseerd (direct antwoord kunnen
geven uit het hoofd);
kinderen kunnen vlot optellen en aftrekken tot 100;
kinderen beheersen de tafels van vermenigvuldiging van twee, drie, vier, vijf en
tien;
kinderen kunnen klokkijken (hele uren, halve uren, kwartier en minuut);
kinderen kunnen klokkijken op de digitale klok met hele en halve uren;
kinderen kennen de begrippen jaar, maand, week, dag, uur;
kinderen leren meten met een liniaal.


Het rekenonderwijs in groep 5 is erop gericht dat kinderen aan het einde van het leerjaar de volgende zaken beheersen:
kinderen kennen de telrij tot 2000;
kinderen kunnen foutloos optellen en aftrekken tot 1000;
kinderen beheersen de tafels van vermenigvuldiging (ook door elkaar!);
kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen tot 1000 onder elkaar maken;
kinderen kunnen klokkijken op de digitale klok;
kinderen kunnen betalen en geld terugkrijgen tot duizend euro;
kinderen kennen begrippen als liter, milliliter, kilogram, gram.
« Terug naar de groep