OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Hulpjes van de week

woensdag 30 augustus 2017

Twee kinderen uit de klas mogen gedurende een week het hulpje van de juf zijn. Ze mogen dan bijvoorbeeld na de werkles de naamkaartjes van het bord halen, vooraan in de rij staan of de bakken pakken voor het eten en drinken.
Het gaat niet alleen om aan echte klusjes, maar ook om andere kinderen helpen.
Om de hulpjes te herkennen hebben ze stoere hulphesjes aan.
« Terug naar de groep