OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Tekenen

Groep 3/4/5 werkt rond het thema 'mijn lichaam'. Dat betekent dat er liedjes en opdrachten uitgevoerd worden rond dit onderwerp. We zingen (ook in het Engels!) en hier wordt gewerkt aan een tekenopdracht. Er wordt samengewerkt en dat gaat heel goed. En gezellig!
  • Tekenen in groep 3/4/5